www.vnl.ee

Toimus Eesti ajaloo esimene hiite konverents

Möödunud neljapäeval (17. märtsil) toimus Tallinnas Rahvusraamatukogus Eesti ajaloo esimene hiitele pühendatud konverents “Ajaloolised looduslikud pühapaigad eile, täna, homme”.

Riikliku hiite programmi ettevalmistamiseks mõeldud esindusliku konverentsi avanud kultuuriminister Urmas Paet rõhutas vajadust pöörata hiitele jt. looduslikele pühapaikadele tunduvalt enam tähelepanu kui seni.

Muinsuskaitseameti peadirektor Agne Trummal ütles tervituskõnes, et looduslikud pühapaigad kannavad kultuurilisi sidemeid, mida me vajame rahvusliku järjepidevuse hoidmiseks. Looduslike pühapaikadega seotud peamised probleemid seisnevad selles, et täna puudub ühtne pühapaikade andmekogu ja täielik ülevaade nende asukohast ja seisukorrast/, /samuti on ühiskonna teadmised pühapaikadest puudulikud. Pühapaikade senine kaitse vajab ümberkorraldamist.

Konverentsil esinesid ettekannetega folkloristid Mall Hiiemäe ja Mari-Ann Remmel Eesti Kirjandusmuuseumist, arheoloog Heiki Valk ja ajaloo ning arheoloogia üliõpilane Jüri Metssalu Tartu Ülikoolist, folklorist Marju Kõivupuu Tallinna Ülikoolist, keskkonnajurist Kärt Vaarmari ning bioloog Eerik Leibak Eestimaa Looduse Fondist, sotsioloog Aare Kasemets Keskkonnaministeeriumi mõjude hindamise töörühmast ning Maavalla Koja vanem Ahto Kaasik.

Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad on Euroopas ainulaadsed, sest nende kasutamine ja nendega seotud tradistiooniline kultuur on jõudnud välja tänapäeva. Paraku on suur osa meie pühapaikadest halvas seisukorras, kuna sajandite jooksul on okupatsioonivõimud neid otsinud ja laastanud. Täna on loodus- ja muinsuskaitse all vaid väike osa meie pühapaikadest.

Mitmetes ettekannetes tõdeti, et pühapaikade olukorra parandamiseks ei piisa üksnes hiite inventeerimisest ja kaitse alla võtmisest. Olemasolevat seadustikku tuleb täiendada nõnda, et see käsitleks põlisrahva pühapaiku terviklike looduslik-kultuuriliste pärimuskultuuri pühapaikadena. Eestimaa Looduse Fondi keskkonnajurist Kärt Vaarmari tõi esile, et kaalutlemisotsuseid tehakse pühapaikade kahjuks, kuna nende õigusregulatsioon on võrreldes muude valdkondadega ebapiisav.

Looduslike pühapaikadega seotud probleemide väljaselgitamiseks ja vajalike tegevussuundade koostamiseks moodustas kultuuriminister Urmas Paet käesoleva aasta alguses Muinsuskaitseameti juurde riiklikku hiite programmi ette valmistava töögrupi. Muinsuskaitseameti peadirektori Agne Trummali juhitavasse töögruppi kuuluvad lisaks ameti töötajatele Kultuuri-, Sise- ja Keskkonnaministeeriumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Tartu Ülikooli, Eesti Kirjandusmuuseumi ja Maavalla Koja esindajad.

Fotod, kava ja ettekannete teesid:
http://www.maavald.ee/konverents.html

Austusega

Auli Kütt
Maavalla Koja vardja


   21 Märts 2005