www.vnl.ee

Regionaalminister: Tervishoiuteenuste kättesaadavus ei tohi sõltuda elukohast

Regionaalminister Jaan Õunapuu väljendas täna sotsiaalminister Marko Pomerantsile saadetud kirjas muret Eesti Haigekassa otsuse üle suunata täiendav raviraha alates käesoleva aasta 1. aprillist Tartu Ülikooli Kliinikumi asemel Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna Keskhaiglasse.

Õunapuu sõnul ei mõjuta otsus mitte üksnes Tartu Ülikooli Kliinikumi vaid kogu Lõuna-Eestit - Tartu, Viljandi, Võru, Valga, Põlva ja Jõgeva maakonda. Haigekassa otsus on regionaalministri arvates langetatud kõiki mõjusid arvestamata ning otsusele oleks pidanud eelnema konsultatsioonid asjaosaliste, sealhulgas siseministeeriumi ning regionaalministriga, kelle vastutusalas on Vabariigi Valitsuse seadusest tulenevalt regionaalse arengu kavandamine ja koordineerimine.

"Kui inimesed seatakse tõsiasja ette, et nad peavad arstiabi saamiseks hakkama maha sõitma 300 kilomeetrit, sest nad elavad nö vales kohas, siis ei ole see kooskõlas ei Eesti põhiseaduse, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta ega Euroopa Põhiseaduse Lepingu mõttega," kinnitas Õunapuu.

Regionaalminister palus sotsiaalministril kaaluda otsuse ümbervaatamist.

Jaana Aduson
Pressinõunik
Sotsiaalministeerium


   31 Märts 2005