www.vnl.ee

Ida-Virumaa juhib Via Hanseatica projekti

Täna valiti Ida-Virumaal asuvas Saka Cliff hotellis Lübeckist Peterburini kulgeva Via Hanseatica projekti juhtgrupile uus esimees ja aseesimees. Mitu tundi kestnud koosoleku järel valiti käesoleva aasta aseesimeheks Ida-Viru maavanem Ago Silde, esimehe kohustusi täidab ta aga 2007.aastal.

“Via Hanseatica koridori märksõnadeks oleksid turismiarendus, sujuv ja turvaline liiklus ning hoogustuv reisijate ja kaupade vedu,” ütles Via Hanseatica juhtgrupi esimees Ago Silde ja lisas, et kohtumisel tõstatati üles ka probleemid. Täna on Via Hanseatica n.ö pudelikaeladeks ümbersõit Tartu linnast, Jõhvi varisemisohtlik viadukt ja Narva silla ületus.

Silde sõnul arutati kohtumisel Saka hotellis ka Via Hanseatica koridori arengusuundi, tehti vahekokkuvõtteid saavutustest ja vaadati üle edasised tegevused. Tõdeti, et edasise arengu kindlustamiseks on vaja koostada teemaplaneering ja tihendada koostööd ministeeriumitega.

Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism projektijuht Liina Vaher lisas, et juhtkomitee esimees vahetub igal aastal, mis tähendab, et komitee tööd juhib aasta kaupa üks maavanem kolmest Balti riigist. Käesoleva aasta juhtkomitee kogunes täna esimest korda. Neile tutvustati mida on tehtud ning Via Hanseatica lähituleviku tegevusi ja kaugemaid plaane.

Kohe-kohe algavad Vaheri sõnul kolmes Balti riigis Via Hanseatica koridori ajaloolis-kultuurilised baasuuringud, turismipotentsiaali analüüs ja turuuuring. Uuringu tulemusi esitletakse käesoleva aasta septembris, kui juhtkomitee koguneb Leedus.

Täna kirjutati alla kolme riigi juhtkomitee liikmete poolt koostöömemorandum, mis käivitab nendevahelise koostöö ka poliitilisel tasandil ja toetab seda projekti.

Käesoleval aastal on Via Hanseatica juhtkomitee esimeheks Leedu Daurage maakonna maavanem, 2006.aastal on selleks Läti Valka linnapea ja 2007.aastal on sellel ametikohal Ida-Viru maavanem Ago Silde.

Via Hanseaticast kujuneb tulevikus Euroopa Läänemere regioonis suunal Lübeck-Gdansk-Kaliningrad-Riia-Tartu-Jõhvi-Narva-St.Peterburg atraktiivne transpordikoridor. Selleks tuleb ka Valga-Tartu-Jõhvi-Narva maanteede ümbrust käsitleda kui rahvusvahelist transpordikoridori, mille arendamise eesmärgiks on ettevõtluse, eriti turismi, arenguks atraktiivsete tingimuste loomine.

Eestis on Via Hanseatica transpordikoridor valitud üleriigilise planeeringu kohaselt üheks eelisarendatavaks transpordisuunaks, sest eeldatakse transiitliikluse kiiret arengut Valga-Narva suunal. Kindlasti tuleks arvestada ka Sillamäe sadama käivitumisega käesoleval aastal, mis suurendab oluliselt transpordi koormust teedel ja loob täiesti uue olukorra turismi valdkonnas.

Via Hanseatica transpordikoridori arenguvööndi arendusprojekt algatati Eestis kolme ministeeriumi (Keskkonna-, Majandus- ja kommunikatsiooni- ning Siseministeeriumi) ja nelja maavalitsuse (Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Tartumaa, Valgamaa) koostöös 2001.aastal.


Anti Ronk


   07 Aprill 2005