www.vnl.ee

Eesti ühineb linnade arengut toetava programmiga

Regionaalminister Jaan Õunapuu allkirjastab täna Eesti ühinemislepingu Euroopa Liidu URBACT programmiga, mille eesmärk on riikidevaheline kogemuste vahetamine erinevate osapoolte, eeskätt linnade vahel.

URBACT programm on osa Euroopa Ühenduse algatusest URBAN, mille eesmärk on kaasa aidata majandus- ja sotsiaalprobleemide lahendamisele Euroopa linnades, samuti panustada Euroopa Ühenduse linnapoliitika kujundamisse ja tõhustada linnade üle-euroopalist koostööd.

URBACT programmi keskne prioriteet on teadmiste vahetamine ja levitamine, mis annab Eesti linnadele võimaluse osa saada Euroopa linnajuhtimise praktikatest, vahetada teadmisi ja kogemusi kriitilises seisus olevate linnapiirkondade probleemide lahendamisel. Projektide käigus omandatud teave talletatakse ja tehakse laiemale üldsusele kättesaadavaks vastavatel kodulehekülgedel.

URBACT programm võimaldab toetust taotleda üle 20 000 elanikuga linnadel, milleks Eestis on Kohtla-Järve, Viljandi, Narva, Pärnu, Tartu ja Tallinn.

Programmi elluviimiseks luuakse finantskontrolli grupp ja seirekomitee, kus finantskontroll grupis esindab Eestit siseministeerium ja seirekomitees lisaks siseministeeriumile ka Eesti Linnade Liit.

VNL-Online


   20 Aprill 2005