www.vnl.ee

Tammsaar süüdistab enda saamatuses teisi

Nagu ütleb vanasõna - varga peas põleb müts ja miski ei liida inimesi paremini kui ühine patt. Nii oleme viimastel päevadel seoses üleliigsete põllumajandussaaduste laovarude teema aruteludega näinud, kuidas kõik põllumajandusministrid oma vastutust tunnistades koondusid üheks löögirusikaks enda õigustamisel.

Endine põllumajandusminister Tiit Tammsaar püüab tänases Postimehes jätta muljet, nagu poleks Põllumajandusministeeriumil mingit vastutust nn laovarude probleemi tekkimise eest. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub aga põllumajandussaaduste ja -toodete turukorraldus Põllumajandusministeeriumi pädevusse, kes vastutab selles valdkonnas toimuva eest. Kui minister ei saa oma valdkonna korraldamisega hakkab, siis ei saa keegi teine peale tema enda selle eest vastutada.

Praegune olukord, kus Eestile võidakse määrata trahv üleliigsete põllumajandustoodete laovarude eest, sai alguse just põllumajandusministeeriumi suutmatusest probleemi suurust ja olulisust õieti hinnata ja vastavalt sellele ka tegutseda.

Kui minister ei saa oma tööga hakkama, peaks ta seda tunnetama ja lahkuma, mitte jääma ootama jamasid, mida tema ebapädevus organisatsiooni juhtimisel kaasa toob, olgu see viljasalvest kaduv vili, Werolis tekkivad segadused rapsiga või probleemid Loomsete Jäätmete Käitlemise Tehases.

Siim Männik
RP meediajuht
Taustainfo üleliigsete laovarude probleemi kohta

* Probleem oli teada, midagi ei võetud ette

Võimalik üleliigsete laovarudega seonduv probleem oli Põllumajandusministeeriumil teada juba EL-iga peetud liitumisläbirääkimiste ajal 2001-2002. aastal. Ometi teavitati teisi ametkondi ja Vabariigi Valitsust võimalikust probleemist alles 2003. aasta teises pooles, ehk vähem kui aasta enne EL-iga liitumist. Ministeeriumi suutmatus õigel ajal probleemi näha või tahtmatus seda valitsuse tasandil tõstatada raskendas oluliselt hilisemate sammude kavandamist. Kui probleemi oleks õigel ajal piisavalt teadvustatud, oleks kava laovarude küsimusega tegelemiseks olnud olemas liitumisläbirääkimiste lõpul.

* Põllumajandusministeerium ei pakkunud töötavaid lahendusi

Tõstatades lõpuks üleliigsete laovarude küsimuse 2003. aasta suvel, ei suutnud Tiit Tammsaar pakkuda välja töötavaid ja Eesti WTO liikmestaatust arvestavaid lahendusi tekkiva probleemi leevendamiseks.
Lähtuvalt valitsuskabineti 11.12.2003 nõupidamise otsusest kohtusid 12.12.2003 Põllumajandusministeeriumi, Rahandusministeeriumi ja Välisministeeriumi esindajad Euroopa Liidu sekretariaadis, et arutada läbi konkreetsed meetmed. Seal leiti konsensuslikult, et vaevalt pool aastat enne liitumist ei ole võimalik rakendada ei tollimakse, kvoote, aktsiise ega mitte ka keelustada vastavate kaupade sissevedu Eestisse.

* Tollid vastuolus rahvusvaheliste kokkulepetega

Tiit Tammsaare poolt omal ajal välja pakutud üleliigsete suhkruvarude tollimaksu ei saanud kehtestada, kuna see ei oleks olnud kooskõlas Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames võetud kohustustega. Lisaks sellele oleks tollimaksu kehtestamisest olnud vähe abi Eesti poolt sõlmitud vabakaubanduslepingute tõttu. 97% imporditavast suhkrust tuli Euroopa Liidu liikmesriikidest, aga lepingus ELiga oli kokku lepitud tollide puudumine. Kui me oleksime seda rikkunud, oleks kasutatud meie vastu sanktsioone teiste kaubagruppide osas. Et tollimaksude kehtestamine ei olnud WTO reeglite raames realistlik, arvasid ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen ja välisminister Kristiina Ojuland.

* Tammsaare sõnad vastuolus Põllumajandusministeeriumi otsustega

Ehkki Tiit Tammsaar püüab tänases Postimehes jätta muljet, justkui oleks Põllumajandusministeeriumist otsuste tegemisel üle sõidetud, on reaalsus teistsugune.
Otsus tagatisrahast ja aktsiisimaksust loobumiseks tehti 2003. aasta 12. detsembril ministeeriumite vahelisel kohtumisel, kus osales ka Põllumajandusministeeriumi asekantsler Andres Oopkaup. Oma 23. detsembri 2004. aasta valitsuskabinetile esitatud memos on Põllumajandusministeerium ise leidnud, et "parlamentaarse protsessi arutelude käigus oleks eeldatav aktsiisimaksu kehtestamine ja selle käigus tekkida võinud hinnatõusuootus viinud meie hinnangul veelgi suurema suhkru erakokkuostuni." Meile esitatavast kahjunõudest lõpuks ligi kolmandiku võib moodustada trahv teiste põllumajandustoodete eest nagu piim, või, lõss aga ka juustu ja searasva ülemääraste koguste eest, ilmselt keegi ei oleks kujutanud ette juustu aktsiisi.

Otsuse mitte kehtestada ELi päritoluga suhkru impordile erikaitsemeetmeid tegid 2004. aasta jaanuari lõpul Välis- ja Põllumajandusministeerium.

Normaalsete laojääkide ületamise keelu kehtestamisest loobus 29. jaanuaril 2004 valitsuskabinet, kus oli esindatud ka Põllumajandusministeerium. Samal nõupidamisel otsustati anda Põllumajandusministeeriumile ülesanne töötada välja õigusakti eelnõu üleliigsete laovarude valdamise eest määratava eriotstarbelise tasu rakendamiseks ning õigusakti eelnõu, mis tagaks suhkru üleliigsete laovarude likvideerimise kooskõlas Euroopa Komisjoni määrusega 60/2004.


   22 Aprill 2005