www.vnl.ee

Varem gümnaasiumi lõpetanud saavad riigieksamitunnistused kätte maavalitsusest

Varasemate aastate gümnaasiumi lõpetajad, kes tegid 2005.aastal riigieksameid, saavad oma riigieksamitunnistused kätte Lääne-Viru Maavalitsuse haridusosakonnast (Kreutzwaldi 5, tuba 17) isikut tõendava dokumendi alusel. Maavalitsuse tööajad: 8-12 ja 13-17.

Info tel 32 58 032 Külli Biin.

Hilje Pakkanen


   16 Juuli 2005