www.vnl.ee

Keskkonnainspektsioon tugevdab pakendiseaduse täitmise kontrolli

Keskkonnainspektsioon alustas ulatuslikku müügikohtade kontrolli, et selgitada tagatisrahaga kaetud pakendi tagasivõtmise nõuete täitmist. Lähinädalatel kontrollitakse erinevaid müügikohti üle Eesti.

Kontrollimisel pööratakse tähelepanu tagatisrahaga pakendi (õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi ja karastusjoogi klaas-, plast- ning metallpakend), samuti muude pakendite ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohustuse täitmisele.

Keskkonnakaitsenspektorid on teinud siiani müügikohtades pistelist kontrolli ning nõuete uudsust arvesse võttes piirdunud probleemidele tähelepanu juhtimise ning hoiatustega.

Pakendi vastuvõtmise kohustuse täitmata jätmise eest võib füüsilist isikut trahvida kuni 18000 krooniga, juriidilist isikut võib oodata kuni 50000 krooni suurune trahv.

ETV   26 Juuli 2005