www.vnl.ee

Jõhvi politseiinfo 27.04.2007

Möödunud ööpäeval registreeriti Jõhvi politseiosakonnas järgmised
olulisemad sündmused*


*Vargus*
24.04.2007 murti katuse kaudu Mäetaguse alevikus asuvasse talu sigala
toidukööki, kust varastati 30 meetrit vasest elektrikeevituskaablit.
Kahju 7000 krooni.

Ajavahemikul 24.04.-25.04.2007 tungiti akna kaudu Kohtla-Järvel Sompa
asumis Ülase tänaval asuvasse hoonesse, kust varastati 3 elektrimootorit
ja proz(ektor. Kahju kokku 1850 krooni.


----
Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   27 Aprill 2007