www.vnl.ee

Politseiameti arenguosakonna politseidirektor on Indrek Tibar

Politseipeadirektor Robert Antropov kinnitas politseiameti arenguosakonna politseidirektoriks Indrek Tibari, kes alustab tööd esmaspäeval, 1. augustil 2005.

“Indrek Tibar tuleb meie organisatsiooni tagasi, et juhtida üht politseitöö jaoks kõige olulisemat osakonda,” ütles politsei peadirektor Robert Antropov. “Mul on ääretult hea meel, et oma ala tõelised professionaalid naasevad tööle Eesti politseisse, mis on märk sellest, et politsei on oma arengus õigel teel.”

Politseiameti arenguosakonna politseidirektori ülesanneteks on koordineerida õiguskorra ning politseiasutuste töö analüüsimist, õigusaktide eelnõudele arvamuse andmist, ettepanekute tegemist õigusaktide väljatöötamiseks ning politsei rahvusvahelise koostöö korraldamist.

Indrek Tibar alustas tööd politseis 1993. aastal Keskuurimisbüroos uurijana. Teenistuskäigu jooksul on Tibar töötanud korrakaitse valdkonnas Keskuurimisbüroos ja aastatel 1997-2003 Keskkriminaalpolitseis. 2003.-2005. aastal töötas Tibar erasektoris turvaettevõtte juhina.

1973. aastal sündinud Indrek Tibar lõpetas 1993. aastal Politseiakadeemia ning 2001. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Hetkel jätkab Indrek Tibar magistriõpinguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Varasem politseiameti arenguosakonna politseidirektor Priit Männik lahkus politseiametist 2. juunil 2005, et asuda tööle Sisekaitseakadeemia rektorina.

VNL-Online   01 August 2005