www.vnl.ee

Kaks linna ja valda said maad

Viimasel Vabariigi Valitsuse istungil kinnitati Pärnus ja Tõrva linnas ning Hanila ja Harku vallas asuvate riigi maaüksuste andmine kohalikele omavalitsustele. Maatükid antakse omavalitsuste ülesannete täitmiseks ning arenguks vajaliku maana.

Nii saab Pärnu Lille tänaval asuva 3182 m² maaüksuse, kuhu ehitatakse kaheksakorruseline korterelamu, mille esimesel korrusel hakkavad paiknema piirkonna elanikele sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid pakkuvate asutuste ruumid. Elamu ehitamine lahendab osaliselt tagastatud majades elavate sundüürnike probleemi ja võimaldab elamist pakkuda ka noortele spetsialistidele, kes asuvad tööle Pärnu linnas.

Tõrva linnale antakse avalikult kasutatavate tänavate ehitamiseks 6094 m² suurune Kanarbiku tee ning 1070 m² suurune Lauka tee maaüksus.

Hanila vald saab lemmikloomade kalmistu rajamiseks Kinksi külas asuva Karuse kalmistu maaüksuse pindalaga 9,5 ha.

Harku vallale antakse Tabasalu alevikus avalikult kasutatavate tänavate ehitamiseks 353 m² suurune Pähkli lõik 1 ning 315 m² suurune Sarapuu põik lõik 2 maaüksused.

Kõikide eelnimetatud munitsipaalomandisse antavate maaüksustega ei seondu maade tagastamise või kompenseerimise taotlusi ja nende kohta ei ole esitatud maade riigi omandisse jätmise ega erastamise taotlusi.

VNL-Online


   12 August 2005