www.vnl.ee

Ametnikke koolitatakse võrdõiguslikkuse küsimustes

15. augustist 23. septembrini toimuvad koolitused 300 riigiametnikule, andmaks neile teadmisi soolisest võrdõiguslikkusest ja selle rakendamise võimalustest oma töös.

Koolitused toimuvad EL projekti „Eesti avaliku sektori haldussuutlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise rakendamiseks“ raames. Suunatud on nad spetsialistidele, kes on seotud strateegiliste otsuste ettevalmistamise ja vastuvõtmise, arengukavade koostamise, teenuste väljatöötamise ning pakkumisega.

Vastavalt läbiviidud uuringule on kolmandik ametnikest huvitatud küll soolise võrdõiguslikkuse teemavaldkonnast, kuid ei oska seda otseselt seostada oma konkreetsete tööülesannetega.

Seoses Euroopa Liidu liikmesriigiks olemisega ja uute õigusnormide rakendamise kohustusega on soolise ebavõrdsuse vähendamise ja võrdõiguslikkuse edendamisega seotud teadmised vajalikud riigi- ja kohaliku omavalitsusüksuste asutuste ametnikele. Naiste ja meeste kui kahe kõige suurema sotsiaalse grupi erinevate huvide ja vajadustega arvestamine on oluline ka ressursside taotlemiseks EL struktuurifondidest.

Koolituse läbinud ametnikud mõistavad soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks vajalikke õigusnorme, soolise ebavõrdsuse põhjuseid, teavad soolise võrdõiguslikkuse poliitika kaasaegseid suundumusi, rakendatavaid strateegiaid ja oskavad läbi viia analüüsi sugupoolte aspektist, et vältida kaudset soolist diskrimineerimist.

VNL-Online


   15 August 2005