www.vnl.ee

Siseministeerium toetab kodanikuühiskonna arengu teemalist teavitusprogrammi

Siseministeeriumi korraldatud ideekonkursile, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kodanikualgatusliku tegevuse mõttest ja tulemustest ning riigikorralduslikest protsessidest, laekus 48 projekti. Teavitustegevusele suunatud projektide hindamise komisjon valis välja viis toetust saavat projekti.

Komisjoni esimehe Merike Metstaki sõnul on komisjon meeldivalt üllatunud, et esmakordselt toimunud konkursi vastu tunti nii suurt huvi.

"Laekunud projektide arvu ja sisu põhjal võib öelda, et konkurss oli kodanikeühenduste poolt väga oodatud. Kahtlemata on projektikonkurss üheks võimaluseks süvendada riigi ja kodanike koostööd ning kindlasti peaks see kujunema iga-aastaseks traditsiooniks," ütles Merike Metstak

Konkurss oli suunatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Toetavateks tegevusteks on infolehe väljaandmine, raadio-või telesaadete sarja läbiviimine, meediakampaania korraldamine, trükimaterjalide väljaandmine ja levitamine ning internetiportaali töösserakendamine.

Komisjoni heakskiidu said MTÜ Kodanikukoolituse meediakampaania "Naised otsustama", Eesti Külade ja Väikelinnade Liikumise Kodukant ajakirja "Külakiri" kahe numbri väljaandmine teemal kodanikualgatus, MTÜ Rakvere Mäluprojekti kodanikupäeva infoleht ja raadiosaadete sari, MTÜ ETNA Eestimaal kogumik "Eesti maanaiste edulood" ja raadiosaadete sari ning MTÜ Tegusad Noored parlamentaarset demokraatiat tutvustav internetiportaal.

Teavitustegevusele suunatud projektide toetamiseks on siseministeeriumile 2005. aasta riigieelarvest eraldatud
300 000 krooni.

Kärt Einlo
Pressinõunik


   15 August 2005