www.vnl.ee

VÕIMUD ÄHVARDAVAD MARI ORGANISATSIOONI

Mari Eli võimud kavatsevad esitada süüdistuse mari rahvusliku organisatsiooni "Mari Ušem" (Mari Liit) juhtidele miitingul kõnelemise ning Soome televisioonile intervjuu andmise eest pühapäeval, 14. augustil Joškar-Olas.

Mari administratsiooni korraldusel analüüsis rühm juriste viimase ööpäeva jooksul videolindistusi miitingust ning nende arvamusel on esinejad ja intervjuu andjad oma ütlustega riivanud Mari Eli võimukandjate väärikust.

Pühapäeval toimunud miitingu eesmärgiks oli tervitada Marimaa pealinna Joškar-Olasse saabunud rahvusvahelise fennougristikakongressi osavõtjaid ning juhtida nende tähelepanu rahvuspoliitilistele probleemidele Marimaal.

Paar tundi enne miitingu algust Joškar-Ola Vene Draamateatri esisel platsil piirati väljak ümber teedeehitusmasinatega, mille mootorid jäid täistuuridel töötama, et takistada inimeste kogunemist ja kõnelemist. Fotoreportaaþ miitingust on kättesaadav internetiaadressilt: http://www.mari.ee/rus/news/polit/2005/08/09.htm.

Käesoleva aasta juunis mõisteti laimus süüdi Zvenigovo rajooni eksjuht Mihhail ˇerebtsov ning Pedagoogikainstituudi õppejõud Ukraina kodanik Vsevolod Zaitsev, sest nad olid vestelnud Eesti, Soome ja Ungari suursaadikutega nende visiidil Marimaale.

www.suri.ee


   17 August 2005