www.vnl.ee

Valgas avatakse paisjärv

Täna, 22. augustil osaleb keskkonnaminister Villu Reiljan Valgas pidulikul Pedeli jõe virgestusala ja paisjärve avamisel. Projekti käigus puhastati Valgas-Valka Eesti-Läti piiri ületava Pedeli jõe kaldapiirkond ning loodi seal aktiivset puhkust võimaldav virgestusala.

Ehituse käigus rajati 2500 meetri pikkune matkarada ja looduse õpperada koos õpperajatiste ja infotahvlitega. Lisaks paigaldati korrastatud alale 50 pargivalgustusposti.

Projekti tulemuste levitamiseks anti välja korrastatud ala tutvustav voldik ja keskkonnateadlikkust tõstev õppefilm CD-l. Sihtgruppidele korraldati projekti tegevusi ja tulemusi kokkuvõttev ning keskkonnateadlikke puhkevõimalusi tutvustav seminar.

Pedeli jõge puhastati 382 meetri pikkusel lõigul, paisjärvest tõsteti välja muda ning jõeluhalt tõsteti välja lammisetteid.
Ehitust toetas Euroopa Liidu Phare Piiriülese koostöö programm. Ehituse maksumuseks on 4 miljonit krooni, millest 75% finantseeris Euroopa Liit ning 25% Valga linn.

2004. aasta lõpust alates on AS Valmap Grupp ehitanud ja tänaseks valmis saanud Pedeli paisjärve III etapi 2. rakendusjärgu pindalaga 1,93 ha, veemahuga 44 600 m3 ning jõeluhalt on välja tõstetud 38 100 m3 lammisetteid ja jõemuda.

Pedeli paisjärve III etapi tööd on jaotatud 4 järku:

1. järgu tööde teostamist rahastas peaasjalikult SA KIK. 2003.a rahastati KIK poolselt Pedeli luha pinnasekaitsetöid 1 300 000 krooni, mis eraldati AS Valga Vesile. Valga Vesi rahastas projekti täiendavalt 10% ulatuses.

2. järgu töid rahastati Euroopa Liidu Phare Piiriülese koostöö programmist.

3. ja 4. järgu teostamist alustatakse septembris 2005 Euroopa Liidu Interreg III B programmi toetusel. Viiakse ellu Pedeli viimase paisjärve ehitus, mille lõppemisel 2006. aasta augustis laiub suur järv kuni Pika tänava sillani.

VNL-Online


   22 August 2005