www.vnl.ee

Jätkub helikopteri õnnetuse põhjuste analüüs

Täna, 22. augustil jätkas tööd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde moodustatud lennuõnnetuse uurimiskomisjon. Alustati pardaandmete salvestisse talletatud info analüüsi.

Praeguseks on selgunud, et piloodid säilitasid töövõime ning püüdsid edastada kolm hädaabikutsungit mayday. Miks hädaabikutsungit ei õnnestunud vastu võtta peab näitama uurimine. Samas on komisjon seisukohal, et kui kutsungid oleksid vastuvõetud ei oleks see aidanud viia läbi päästeoperatsioon kiiremini. Ka on selge, et helikopteri mootorid töötasid kuni vette kukkumiseni.

Uurimiskomisjonil on erinevad teooriad õnnetuse põhjustest, millest igaühte kontrollitakse ja analüüsitakse äärmise põhjalikkusega. Praeguseks ei ole tõendeid, et õnnetuse põhjustasid linnud. Juba varem on õnnetuse põhjusena välistatud ilmastikuolud.

VNL-Online


   22 August 2005