www.vnl.ee

Läheneb õpetajaid tunnustava võistluse „Aasta Õpetaja” kandidaatide esitamise tähtaeg

Võistluse “Aasta Õpetaja” korraldavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium, maavalitsused, Eesti Haridustöötajate Liit, linnavalitsused ning Eesti Haridustöötajate Liidu maakonna- ja linnaliidud.

Võistluse eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna, Eesti elu.

Kandidaate võivad esitada õpilased, lapsevanemad, pedagoogide ühendused ja kollektiivid, omavalitsuste liidud, kohalikud omavalitsused ning üksikisikud, haridusasutuse juhtkond jne. Argumenteeritud ettepanekud esitatakse õppeasutuse hoolekogule (nõukogule), kes koos ametiühingu organisatsiooniga hindab laekunud esildisi ja otsustab, keda ja missuguste argumentide alusel esitada õppeasutuse kandidaatidena maavalitsusele või linnavalitsusele.

Õppeasutuste hoolekogude (nõukogude) esildiste põhjal otsustavad maavalitsused või linnavalitsused koos Eesti Haridustöötajate Liidu maakonna- ja/või linnaliiduga, kellele esitatud kandidaatidest omistada “Aasta Õpetaja” nimetus.

“Aasta Õpetaja” nimetuse vääriliseks tunnistatute hulgast valib maavalitsuse haridusosakond ja haridustöötajate maakonnaliit välja esindaja, keda maakond saadab “Aasta Õpetaja” võistluse üleriigilisele kokkutulekule, mis toimub 1. oktoobril 2005.a Tartus.

Lääne-Viru Maavalitsus palub saata esildised võistlusele „Aasta Õpetaja” 15.septembriks aadressil: Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond, Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere.

„Aasta Õpetaja 2004” nimetuse vääriliseks tunnistati Rakvere Gümnaasiumi tütarlaste kehalise kasvatuse õpetaja Maie Karus.

Hilje Pakkanen


   02 September 2005