www.vnl.ee

Hiiemäe tuulepark vajab keskkonnamõju hindamist

Viimasel ajal on mitmed isikud ja organisatsioonid võtnud sõna Hiiemäe tuulepargi piirkonna detailplaneeringu ja võimaliku tuulepargi ehituse teemal. Keskkonnaministeerium leiab, et asjaga ei tohiks kiirustada.

Keskkonnaministeerium on seisukohal, et Kunda Hiiemäe tuulepargi detailplaneeringu koostamisega peab kaasnema keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest nimetatud piirkonnas on II kategooria kaitsealuse nahkhiire liigi elupaigad. Samuti asuvad endisel Kunda Hiiemäel kivikalmed ja ehitusel võib-olla mõju kultuuripärandile.

Keskkonnaministeerium on soosinud ja soosib ka edaspidi rohelise energia arengut Eestis, kuid leiab, et ka põlevkivienergiast oluliselt keskkonnasõbralikumate taastuvenergiaallikate kasutuselevõtmisel tuleb kaasnevaid keskkonna-, sotsiaal- ja majanduslikke mõjusid hoolikalt hinnata ning arvestada saadud tulemusi otsuse tegemisel.

Mart Siilivask


   04 September 2005