www.vnl.ee

Turismiettevõtjad saavad koolitust keskkonnasõbralikuks ja kvaliteetseks tegutsemiseks

Septembri keskpaigas algab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse poolt välja töötatud ulatuslik koolitusprogramm Eesti turismisektorile. Programmi kogumaht on ligi neli miljonit krooni ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Turismiettevõtjate teadlikkus- ja koolitusprogrammi esimese etapi tegevused kestavad kuni 2006. aasta märtsini. "Mõtlesime programmi välja töötades laiale sihtgrupile turismiettevõtjatele, pakkudes teavet ka valdkondades, mis seni on koolitustega üsna katmata," sõnas turismiarenduskeskuse direktor Maarika Liivamägi.

Programm hõlmab tasuta infopäevi ja seminare üle Eesti. Samuti tehakse selle raames kättesaadavaks mitu põhjalikku juhendmaterjali. Programm on mõeldud nii turismitettevõtjatele, -arendajatele kui ka -koolitajatele.

Teadmisi pakutakse säästva turismi, kvaliteedijuhtimise ja aktiivse puhkuse vallas.

Säästva turismi koolitused annavad põhjaliku ülevaate keskkonnamärgise Roheline Võti põhimõtetest ja taotlemisest, lisaks tutvustatakse ökoturismi põhimõtteid ja arutletakse loodusgiidide õppe üle. Kvaliteedijuhtimise koolitused pakuvad teavet ettevõtte tunnustusskeemidest ja abistavad turismiettevõtete kvaliteediprogrammis osalejaid. Aktiivse puhkuse pakkujaid koolitatakse vastavalt tegevusalale, näiteks ratsutamise ja veespordialade riskikäsitluses. Lisaks analüüsitakse rahvusvahelisi suundi aktiivse puhkuse pakkumises ja võrreldakse nendega Eesti võimalusi.

Turismiettevõtjate teadlikkus- ja koolitusprogramm algab infopäevadega 19.-22. septembrini Tallinnas, Haapsalus ja Tartus, kus tutvustatakse Eesti turismiettevõtete kvaliteediprogrammi ja Rohelise Võtme süsteemi põhimõtteid.

VNL-Online


   14 September 2005