www.vnl.ee

Politseipeadirektor kinnitas ametisse Julgestuspolitsei julgestusosakonna politseidirektori

Politseipeadirektor Raivo Aeg kinnitas Julgestuspolitsei julgestusosakonna politseidirektoriks Tarmo Kohvi, kes alustab tööd esmaspäeval, 30. jaanuaril 2006.

“Tarmo Kohv on edukas politseiametnik, kes on töötanud nii julgestustegevuse valdkonnas kui ka osakonnajuhina politseiprefektuuris. See annab talle hea eelduse töötamiseks julgestusosakonna politseidirektori ametikohal,” ütles politseipeadirektor Raivo Aeg.

Tarmo Kohv alustas teenistust EV Siseministeeriumi Riikliku Politseimeti Eriteenistuse juures asuvas üksikus politseipataljonis 1991. aastal. Teenistuskäigu jooksul on Kohv täitnud nooreminspektori, inspektori, vaneminspektori, politseijuhtivinspektori, politseikomissari ja ülemkomissari tööülesandeid. Teenistuskohtadeks on olnud EV Eriteenitus, RPA Julgestusteenistus ja Julgestuspolitsei. Alates 01.12.2004 töötas Kohv Lääne Politseiprefektuuri Pärnu politseiosakonna ülemkomissari ametikohal.

37-aastane Tarmo Kohv lõpetas 2001. aastal Sisekaitseakadeemia politsei õppesuunal. Tarmo Kohvi on korduvalt ergutatud.

Senine Julgestuspolitsei julgestusosakonna politseidirektor Ain Lepikult jätkab alates 30. jaanuarist politseiteenistust Põhja Politseiprefektuuri käsutuses.

Jana Zdanovitš


   25 Jaanuar 2006