www.vnl.ee

Valitsus andis tõuke digitaaltelevisiooni kiiremaks rakendamiseks

Täna, 26. jaanuaril andis Valitsus tõuke maapealse digitaaltelevisiooni kiiremaks rakendamiseks, mis tähendab, et lähitulevikus saavad televaatajad vaadata mitu korda suuremat valikut telekanaleid, maapiirkondade telepildi tase paraneb tunduvalt ja samas sagedusalas saab vaatama hakata rohkem programme.

Digitaalringhääling on elektroonilise side valdkond, mis võimaldab lõpptarbijale digitaalkujul edastada audio- ja videoprogramme (raadio- ja televisiooniringhääling) ning multimeedia- ja sisuteenuseid. Digitaalsüsteemid on märgatavalt vähem tundlikud mürale ja häiretele ning võimaldavad tunduvalt efektiivsemalt kasutada sagedusspektrit. "See tähendab, et ühel sagedusel saab edastada kuni 5-7 televisiooniprogrammi," selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi sideosakonna juhataja Edvard Saarma.

Maapiirkondades paraneb telepildi tase just neil, kes võtavad tavaantenniga telepilti vastu, sest analoogtelevisioonil on ainult 2-3 kanalit ja sageli esineb levihäireid. Maapealse digitaaltelevisiooniga paraneb signaali kvaliteet levialas, seda eelkõige müra ja peegeldustevaba pildi näol. "Digitaaltelevisioon garanteerib, et häired kaovad ja kanaleid on oluliselt rohkem," kommenteeris Saarma.

Samuti paranevad lisavõimalused uute ja mitte ainult ringhäälinguga seotud teenuste sisseostmise näol.

Digitaaltelevisiooni kiire arengu nimel teeb riik Elektroonilise side seaduses muudatuse, mis võimaldab lisaks ringhäälinguloa alusel tegutsevate organisatsioonide programmide edastusele ka avalik-õigusliku ringhäälingu programmi(de) edastuse ja välisriigist pärit saadete või programmide taassedastuse teenused ning muud kommertsteenused. See loob eeldused paljude atraktiivsete kanalite edastamisele ja motiveerib vaatajaskonda üle minema digitaalsele vastuvõtule.

Selleks, et tagada sujuv ning kiire vaatajaskonna üleminek digitaalsele vastuvõtule, eraldatakse vajalikud sagedused AS Levirale, kes ehitab perioodil 2006-2008 välja kuni kolm üleriigilist digitaalse ringhäälingu saatjatevõrku, edastades või taasedastades vähemalt 15 televisioonikanalit.

"AS Levira omab üleriigilist ringhäälingu infrastruktuuri, oskusteavet ja vahendeid kiireks üleminekuks ringhäälingu digitaalsele edastusele," põhjendas Saarma. Samas pannakse Levirale, kui märkimisväärse turujõuga ettevõttele kohustus edastada eelisjärjekorras avalik-õigusliku ringhäälingu ja Eesti eraõiguslike TV 3 ning Kanal 2 saateid ning programme.

Levira valib sellise programmide paketi, mis on tarbijale atraktiivne ja taskukohase hinnaga, et soetada endale digitaalTV vastuvõtuseade (digibox). Ülemineku perioodil saab määravaks pakutavate teenuste paljusus ja hea kvaliteediga vastuvõetavus tarbijale. Uue tehnoloogia juurutamine tekitab ka konkurentsi kaabel- ja satelliittelevisiooni firmadele.

Analoogringhäälingu võrgud lülitatakse välja hiljemalt 20. detsembril 2012, kusjuures järk-järguline regionaalne väljalülitamine algab aastal 2010.

Digitaalringhäälingu kiire arengu tagamiseks on vajalik ka kehtiva Ringhäälinguseaduse muutmine. Selleks on Kultuuriministeeriumi juurde moodustatud vastav töörühm.


Airi Ilisson


   26 Jaanuar 2006