www.vnl.ee

Vabariigi Valitsus laiendas maastikukaitsealade pindala

Raplamaal Kohila vallas ning Harjumaal Kernu ja Saue vallas asuv Lümandu maastikukaitseala laieneb nüüd 106,3 hektarini.

Kaitseala territoorium hõlmab 1981. aastal kaitse alla võetud Lümandu allikaid ning 1988. aastal kaitse alla võetud Lümandu botaanilist kaitseala.

Kaitseala põhieesmärk on Vasalemma jõe lätte, seda ümbritseva poolloodusliku maastikukompleksi ning seal esinevate haruldaste ja ohustatud liikide, nagu näiteks eesti soojumika, hariliku käoraamatu, kahkjaspunase sõrmkäpa, soo-neiuvaiba ja suure käopõllu kaitse.

Lisaks sellele kaitstakse Lümandu kaitsealal erinevaid elupaigatüüpe nagu puisniidud, vanad loodusmetsad, allikad ja allikasood, nõrglubja-allikad, soostuvad ja soo-lehtmetsad ning rohunditerikkad kuusikud.

Inimestel on lubatud viibida kogu kaitsealal. Telkida ja lõket teha võib selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades.

Raplamaal asuv Pae maastikukaitseala laieneb 33 hektarini ning asub kogu ulatuses eramaal.

Kaitseala territoorium võeti kaitse alla juba 1959.aastal Pae kaitseala nime all.

Kogu kaitseala territoorium jääb piiranguvööndisse. Inimestel on lubatud viibida kogu kaitsealal.Telkida ja lõket teha võib siiski vaid selleks ettenähtud kohtades

Pae maastikukaitseala eesmärk on kaitsta unikaalseid karstivorme ja ajaloomälestiste poolest rikast maastikku.

Lisaks eelnevale kaitstakse ka elupaigatüüpe, milleks on puiskarjamaad, rohunditerikkad kuusikud, platood ja koopad.

Määrus jõustub kolm päeva pärast Riigi Teatajas ilmumist.Manuela Pihlap


   03 Veebruar 2006