www.vnl.ee

Lähipäevil jõuavad linnugripi alased juhised iga perearstini

Tänane ajaleht Eesti Päevaleht kirjutab, et perearstidele pole siiani antud juhiseid, mida teha linnugripikahtlusega patsiendi puhul. Lähipäevil jõuavad linnugripi alased juhised iga perearstini, seni on tervishoiutöötajatele mõeldud info ja juhiste pakett olnud kättesaadav tervisekaitseinspektsiooni kodulehel.

Eile hommikul otsustas sotsiaalministeerium, et tervisekaitseinspektsiooni ja tervishoiuameti poolt koostatud juhised perearstidele saadetakse neile selle nädala lõpuks elektrooniliselt. Ühtlasi lisatakse perearstide seltsi veebilehele link, mis viib juhenditeni. Seni on kogu tervishoiutöötajatele mõeldud info ja juhiste pakett olnud avalikult kättesaadav tervisekaitseinspektsiooni kodulehel http://www.tervisekaitse.ee .

Juhiste loetelu, mis saadetakse perearstidele:

Juhised linnugripihaigeid käitlevatele tervishoiuasutustele http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6048

Juhised linnugripihaigeid käitlevatele tervishoiutöötajatele http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6049

Individuaalsed kaitsevahendid http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6050

Juhised haige uurimismaterjali võtmiseks, säilitamiseks ja transportimiseks http://www.tervisekaitse.ee/Dokumendid/proov.htm

Linnugripiviirusega saastunud pindade desinfitseerimine http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6051

Juhised linnugripihaigega kokkupuutunud isikutele http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6052

Juhised isikutele, kes puutusid kokku (gripi)haigete lindudega http://www.tervisekaitse.ee/tkuus.php?msgid=6054

Esmaspäeval, 27. veebruaril toimub tervisekaitseinspektsioonis ümarlauanõupidamine, kus perearstide liidu, tervisekaitseinspektsiooni, tervishoiuameti ja sotsiaalministeeriumi esindajad arutavad, milline on perearstide teadlikkus, valmisolek ja võimalused tegeleda linnugrippi nakatunud patsientidega. Vajadusel planeeritakse vastavaid info- ja koolitusüritusi hooajalise gripi, linnugripi ja pandeemilise gripi erinevuste kohta.

Lisaks tulevad ümarlaual teemadena arutamisele, kuidas toimub tervisekaitseinspektsiooni laborisse analüüside saatmine ning kas on vajadust perearste täiendavalt teatud teemadel koolitada. Perearstide seltsiga on kokku lepitud, et perearstide kodulehekülje ja foorumi kaudu hakkab toimuma aktiivne info edastamine. Ühtlasi ilmub ajakirja Perearst veebruari numbris artikkel „Vajalikud algteadmised linnugripist”.

Marika Raiski


   21 Veebruar 2006