www.vnl.ee

Siseministeerium jagas regionaalsetele investeeringutele toetusteks 10 miljonit krooni

Siseministeeriumi juurde moodustatud regionaalminister Jaan Õunapuu juhitav hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon eraldas 2005. aasta vahendite kolmandas taotlusvoorus 10 miljonit krooni 37 projekti toetuseks.

Möödunud aasta kolmandasse, viimasesse vooru esitati maavalitsuste poolt kokku 64 taotlusprojekti. Suuremad toetussummad läksid selles voorus Harjumaale 1,15 miljonit, Jõgevamaale 1,0 miljonit, Tartumaale 1,3 miljonit ja Ida-Virumaale 0,97 miljonit krooni.

Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna nõuniku, hasartmängumaksust toetuste andmise komisjoni aseesimehe Anne Lindma sõnul laekus selles voorus väga palju taotlusi lasteasutustelt. "On hea meel tõdeda, et toetuse saajate hulgas on nii palju lasteaedasid ning toetuse abil saab teha vajalikke ehitus- ja remonditöid laste tingimusteks parandamiseks," lausus Lindma.

Toetust said:

* Harjumaalt Maardu lasteaed "Sipsik" (toetus 94.390.-)
* Ida-Virumaalt Narva eesti lasteaed (268.904.-); Kohtla-Järve lasteaed "Punamütsike" (80.000.-)
* Jõgevamaalt Palamuse valla lasteaed (295.916.-)
* Järvamaalt Imavere valla lasteaed "Mõmmi" (274.778.-) ja Türi Kesklinna lasteaiad (349.999.-)
* Läänemaalt Oru valla Linnamäe lasteaed (75.260.-)
* Raplamaalt Järvakandi valla lasteaed "Pesamuna" (349.000.-)
* Saaremaalt Kärla valla lasteaed (350.000.-)
* Tartumaalt Rõngu valla Valguta lasteaed (toetus 310.576.-) ja Võnnu lasteaed (113.374.-)
* Viljandimaalt Paistu vald Holstre kooli ruumide kohaldamiseks lasteaiaks (350.000.-)
* Võrumaalt Võru valla Parksepa lasteaed(toetus 323 055.-)

Komisjoni otsused kuuluvad kinnitamisele siseminister käskkirjaga ja järgmisel nädalal saab toetusotsustega tutvuda internetis siseministeeriumi kodulehel http://www.sisemin.gov.ee/atp/index.php?id=14980

Käesoleva aasta riigieelarvega on siseministeeriumile regionaalsete investeeringute toetuseks

arvestatud 37 miljoni krooni. Järgmisel nädalal kinnitatakse juhendmaterjal 2006.aasta I, II ja III vooru tingimuste kohta, millega seejärel saab tutvuda siseministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehtedel. Programmi info ja toetuse taotlemise ankeet on saadaval siseministeeriumi kodulehel http://www.sisemin.gov.ee/atp/index.php?id=14980

Kristina Leer


   22 Veebruar 2006