www.vnl.ee

Justiitsminister kaitses Luksemburgis ettevõtjate huve

Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade nõukogus toimus tuline debatt rahvusvahelise eraõiguse küsimuses seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse lepinguvälistele võlasuhetele kohaldatava õiguse eelnõuga ehk nn Rooma II eelnõuga. Eesti soovib, et välisriigis aset leidnud töövõitluse tagajärjel tekkinud võlasuhetele oleks võimalik kohaldada ka ettevõtja asukohariigi õigust.

Rooma II eelnõu kohaselt kohaldatakse võlasuhtele üldjuhul selle riigi õigust, kus kahju tekkis. Eelnõu sätestab aga ka erandi streikide, töösulgude ja muude taoliste meetmete kasutamise tagajärjel tekkinud võlasuhete jaoks. Erisätte kohaselt oleks määrav just töövõitluse abinõu (industrial action) rakendamise koht ning kahju tekkimise koht ei oma üldse tähtsust.

Justiitsminister Rein Langi sõnul ei paku Rooma II artikkel 8 A proportsionaalset ja tasakaalustatud lahendust. „Ei ole mingit juriidilist põhjendust sellele, miks peaks ametiühingutele töövõitluse tagajärjel tekkinud võlasuhete lahendamisel andma eelise jätmata täiesti tähelepanuta kahju kannatanud teenuse osutaja,“ sõnas Lang.

Justiitsminister Langi sõnul teeb määruse jõustumisel välisturul teenuse osutamise keeruliseks asjaolu, et välisriigis toimunud töövõitluse tagajärjel esitatud kahjunõuetele kohaldataks igal juhul selle välisriigi õigust.

Muret sätte negatiivse mõju pärast eriti laevandussektorile väljendasid kohtumisel ka Kreeka, Malta, Taani, Belgia ja Küprose esindajad.

Kohtumisel saavutati poliitiline kokkulepe kogu eelnõu teksti osas kvalifitseeritud häälteenamusega hoolimata Eesti ja Läti vastuseisust. Selle kokkuleppe peab nüüd heaks kiitma Euroopa Parlament.

Eesti loodab, et arutelud selle sätte üle avatakse taas pärast seda, kui praktikas on ilmenud, et valitud lahendus ei ole osutunud õigeks.


Mart Siilivask


   02 Juuni 2006