www.vnl.ee

Eesti Pank astub sammu laenukasvuga seotud riskide piiramiseks

Eesti Pank tõstab alates 1. septembrist 2006 pankade kohustusliku reservi
nõude praeguselt 13 protsendilt 15 protsendile. Sammu eesmärgiks on piirata
sisenõudluse ja laenude kiirest kasvust tingitud riske Eesti majanduses.

“Eesti majanduse arengut iseloomustavad näitajad viitavad sellele, et Eesti
majandus on tasakaalulise arengu teelt üha enam kõrvale kaldumas.
Märgatavalt on suurenenud Eesti majanduse ülekuumenemise oht, millega võib
kaasneda inflatsiooni edasine kiirenemine ning majanduskasvu järsk
aeglustumine 2008. aastal,” kommenteeris otsust Eesti Panga president Andres
Lipstok. “Ülekuumenemise ohu ennetamiseks peavad otsustavalt tegutsema nii
keskpank kui ka valitsus,” jätkas Lipstok.

Lipstoki sõnul on keskpanga poolsel regulatsioonide karmistamisel kindlasti
signaali tähendus: “Keskpank peab andma Eesti pankadele ja laenuvõtjatele
selge sõnumi, et ülekuumenemise võimalust tuleb pidada tõsiseks,” ütles ta.

Samas ootab keskpank majanduse tasakaalu huvides valitsuselt ülejäägile
suunatud eelarvepoliitika jätku. “Eesti Panga poolt pankadele rakendatud
meetmega peab kaasnema ka otsustav valitsusepoolne tegutsemine. Valitsuse
kohus on hoida tänavune riigieelarve kolme miljardi kroonises ülejäägis ning
kaotada eluasemelaenudele intressidele kehtiv tulumaksusoodustus. Keskpanga
ja valitsuse tõhusal koostegutsemisel on võimalused ülekuumenemise
vältimiseks kahtlemata suuremad,” lisas Lipstok.

Kohustusliku reservi määra tõstmine on Eesti Panga käsutuses olev
rahapoliitiline instrument, millega saab suunata pankade tegevust. Määra
tõstmine 15 protsendile tähendab, et pangad peavad oma ressurssidest kõrvale
panema kokku 3,6 miljardit krooni, mis vähendaks väljalaenatava raha hulka.

Otsusest on teatatud Eestis tegutsevatele kommertspankadele ning nende
emapankade koduriikide finantsjärelevalvetele.

Eesti Panga president Andres Lipstok ja asepresident Andres Sutt
kommenteerivad kohustusliku reservi tõstmist ning vastavad ajakirjanike
küsimustele täna kell 14 Eesti Pangas (Estonia pst 13) toimuvas infotunnis.


Silver Vohu


   11 Juuli 2006