www.vnl.ee

Järve Biopuhastuse mudakäitlushoone valmib tähtaks

Täna toimunud Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise korralisel kuukoosolekul lubas ehituse peatöövõtja WTE Wassertechnik GmbH esindaja Thomas Gebel, et Järve Biopuhastus OÜ poolt käesoleva aasta kevadel alustatud mudakäitlushoone valmib tähtajaks ehk 1.oktoobriks.

„Ehitaja lubas tänasel koosolekul, et 1.oktoobirks on mudakäitus-süsteem täielikult valmis. Kõik riskid, mis takistaksid selle valmimist ja mis on seotud täiendavate kuludega mudakäituse täielikuks valmimiseks, võtab ta samuti enda kanda,” ütles tänast koosolekut juhtinud Rambøll AS järelevalveinsener Raul Vaguri.

Vaguri sõnul on kõige suuremaks riskiks see, et ehituse valmimine hilineb ja muda ei ole kuhugi ladustada. Koosolekul arutati ka seda, millistel kuupäevadel valmivad mudakäitluse kompleksi erinevad osad.

Mudakäitlus on üks piirkonna reoveekäitluse osa ja seda toetatakse Euroopa Liidu fondidest. Oktoobri kuuks valmiv mudakäitluskompleks võimaldab käidelda päevas 120 kuupmeetrit kompostmaterjali. Pärast tehnoloogilise protsessi läbimist tekib mudast kõige tavalisem kompost, mida võivad kasutada nii põllumehed kui ka aiapidajad. Tekkinud komposti koostist ja kasutamisvõimalusi on Euroopas põhjalikult uuritud ning seadusandlus reguleerib selle kasutuse tiheduse ja laotuskihi paksuse.

„Mina usun ehitajat. Usun ka tema kinnitust, et 18.septembriks on muda veetustatud (kuivatatud teatud protsendini) ja et seda on võimalik hoonest välja transportida komposti valmistamiseks. Ehitaja lubas tänasel koosolekul ka seda, et selleks ajaks saab valmis ühe hektari suurune asfaltkattega väljak, mis on mõeldud muda ladustamiseks. Hiljem valmib ka kahe hektari suurune killustikkattega ala,” lisas järelevalveinsener Raul Vaguri.

„Mudakäitluse valmimise tähtaeg 30.september on oluline seetõttu, et sel päeval lõpeb Järve Biopuhastus OÜ rendileping Viru Vesi AS-ga. Samal päeval lõpetatakse ka puhastusseadmete jääkmuda pumpamine tuhamägedele, mida on tehtud Kohtla-Järve esimeste puhastusseadmete ehitamise algusest alates ehk üle 50 aasta,” ütles Järve Biopuhastus OÜ juhatuse liige Viktor Tomson.

Tänane korraline kuukoosolek toimus Rambøll AS eestvedamisel ja sellel osalesid Järve Biopuhastus OÜ esindajate kõrval ka töövõtja (WTE Wassertechnik GmbH), ehitusjärelevalve inseneri (Rambøll AS), projekti rakendusüksuse (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus) ja projekti rakendusasutuse (Keskkonnaministeeriumi) esindajad.

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise projekti alasse jäävad Kohtla-Järve (Kukruse, Ahtme, Sompa, Järve linnaosad), Kiviõli, Püssi, Kohtla-Nõmme ja Jõhvi omavalitsused. Kogu projekti maksumuseks on ligi 600 miljonit krooni, millest 85 protsenti finantseeritakse Euroopa Liidu 5% KIK ja 10 % projektis osalevate omavalitsuste poolt.


Anti Ronk


   09 August 2006