www.vnl.ee

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus sõlmib koostööleppe Eesti Põlevkiviga

Homme, 11.oktoobril, kell 12.00 kirjutatakse Eesti Põlevkivi peamajas (Jaama tn 10) alla Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja AS Eesti Põlevkivi vahelisele koostööleppele. Lepingus on sätestatud mitmed koostöövaldkonnad - personali täiendkoolitus, lõputööde temaatika määratlemine ja poolte infrastruktuuride kasutamine õppe-eesmärkidel.

„Koostööleping sätestab ära meie koostöö valdkonnad. Kõige suurem ja tähtsam osa on loomulikult ümberõppel, mida oleme ka siiamaani kogu aeg teinud. Teine osa koostööst moodustab Eesti Põlevkivile vajalike spetsialistide ettevalmistamine,” ütles Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktor Arthur Seppern.

Sepperni sõnul on kool olnud Eesti Põlevkivi partner juba pikemat aega. Partneriteks olid ka tänase Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse eelkäijad - Jõhvi Kutsekeskkool, Jõhvi Ametikool ja Kohtla-Järve Polütehnikum. Samuti Eesti Mäehariduskeskus, mis kaugemas minevikus kuulus Eesti Põlevkivi kontsernile.

Alates alanud õppeaastast on Kutsehariduskeskuses avatud mäetööde eriala, kus õpib keskkooli baasil 16 õpilast. Mäetööde eriala õppekava arutatud enne kinnitamist läbi ka Eesti Põlevkivi spetsialistidega.

„Meie koostöö aitab ennetada Eesti Põlevkivis tekkivat spetsialistide puudust, sest on teada kui palju töötajaid läheb ühel või teisel aastal pensionile. Parema hariduse andmiseks teeme koostööd ka õppebaasi arendamise ja praktikate edukama läbimise nimel. Meie ühiseks eesmärgiks on, et koolist tuleksid head oskustöölised ja keskastme spetsialistid Eesti Põlevkivi jaoks,” lisas Seppern.

Homme sõlmitav koostööleping annab võimaluse propageerida ühiselt põlevkiviga seotud erialade omandamist Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ning praktika sooritamiseks ja hilisemaks töötamiseks Eesti Põlevkivis.

Eesti Põlevkivi saab omalt poolt kaasa lüüa kutsehariduskeskuse arengukava väljatöötamisel ja õppekavade täiustamisel. Lisaks tekib neil ka võimalus osaleda õppurite lõputööde kaitsmiskomisjonide töös ja esitada lõputööde tegemiseks soovitusliku iseloomuga teemasid.

Eesti Põlevkivil plaanis hakata edukamatele õpilastele maksma stipendiumi.

Koostööleping jõustub 11.oktoobril 2006 ja on sõlmitud tähtajatult. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse poolt kirjutab lepingule alla Arthur Seppern ja AS Eesti Põlevkivi poolt Lembit Kaljuvee.


Anti Ronk   10 Oktoober 2006