www.vnl.ee

Uus keskkonnaminister Rein Randver: "Keskkonna valdkonnas tuleb teha plaane pikaajalise mõõduga."

Teisipäeval, 10 oktoobril kirjutas President Toomas Hendrik Ilves alla otsusele nimetada valitsuse liikmeks ja keskkonnaministriks Rein Randver. Ametivande annab Randver kolmapäeval.

Uus minister peab oma ametiajal oluliseks panustada tulevikku suunatud ja jätkusuutlikesse tegevustesse nagu keskkonnastrateegia koostamine aastani 2030 ning põlevkivi riiklik arengukava.

*Keskkond on valdkond, kus tuleb mõelda kaugemale kui pelgalt homse peale. Seetõttu on oluline, et niivõrd kõikehõlmavas valdkonnas tehtaks plaane pika mõõduga. Keskkonnastrateegia aastani 2030 on just selline dokument, mille missiooniks on suunata järgmise paarikümne aasta arenguid keskkonna iseärasusi arvestades," ütles äsja nimetatud keskkonnaminister Rein Randver. *Seetõttu pean oluliseks viia strateegia eelnõu käesoleva aasta lõpuks Vabariigi Valitsusse," selgitas ta.

Nimetatud keskkonnastrateegia on lähtekohaks keskkonnaga seotud seadusandlikele dokumentidele ja protsessidele ning aluseks Keskkonnategevuskava koostamisel.

Rein Randveri sõnul on tal heameel tõdeda, et keskkonnavaldkond on tähtis ka eile ametisse astunud President Toomas Hendrik Ilvesele, kes juhtis oma kõnes tähelepanu põlevkivi kasutamise probleemidele.

*Praegu on mitmete osapoolte koostöös väljatöötamisel põlevkivi riiklik arengukava. Olen seisukohal, et enne kui arengukava pole valmis ja vastavad ühiskondlikud lepped sõlmitud, ühtegi põlevkivi kaevandamise luba välja ei anta," märkis Randver.

Põlevkivi riikliku arengukava ja selle rakendusplaani valitsusele esitamise tähtajaks on järgmise aasta 1. mai. Arengukava koostab töögrupp eesotsas akadeemik Anto Raukasega, avalikkuse arvamusi ja ettepanekuid kava koostamiseks esitab erinevate huvigruppide esindajatest koosnev 20-liikmeline ümarlaud.

Rein Randver annab keskkonnaministri ametivande, 11. oktoobril kell 14.00 Riigikogus.
Monika Kopti


   11 Oktoober 2006