www.vnl.ee

Riigieelarve tulud ületavad kulusid 5,7 miljardi krooni võrra

Rahandusministeeriumi andmetel laekus üheksa kuuga riigieelarvesse 49,4 miljardit krooni ehk 80,4 protsenti sel aastal eelarvesse planeeritud tuludest. Septembri lõpu seisuga ületasid riigieelarve tulud tehtud kulusid 5,7 miljardi krooni võrra.

Võrreldes 2005. aasta üheksa kuuga on riigieelarve tulude laekumine kasvanud 22,4 protsenti - eelmisel aastal oli septembri lõpuks riigieelarvesse laekunud 40,4 miljardit krooni. Väljamakseid on 2006. aastal üheksa kuuga tehtud 43,7 miljardi krooni ulatuses ehk 71,1 protsenti eelarvest.

Maksutulusid laekus septembri lõpuks 39,9 miljardit krooni ehk 81,4 protsenti kavandatust, sellest septembris 5 miljardit. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on maksutulude laekumine suurenenud ligikaudu 6,2 miljardi krooni ehk 18,4 protsendi võrra.

Septembris jätkus füüsilise isiku tulumaksu ja sotsiaalmaksu väga hea laekumine. Sotsiaalmaksu laekumise kasv oli võrreldes eelmise aasta septembriga 19,4 protsenti - see on küll väiksem eelneva kolme kuu keskmisest 21,6 protsendist, kuid nendel kuudel mõjutas laekumist palju ka suviste puhkusetasude maksmine. Sotsiaalmaksu laekumise kasvu peamiseks põhjuseks on jätkuvalt väga kiire palga ja tööhõive kasv, millele viitavad ka Eurostati poolt oktoobri alguses avaldatud viimased tööpuuduse andmed - hooajaliselt korrigeeritud tööpuudus vähenes augustis võrreldes eelmise aasta augustiga 7,5 protsendilt 4,2 protsendile. Võrreldes eelmise aasta septembriga oli sotsiaalmaksu laekumise kasv väga kiire ehituses ning hulgi- ja vahenduskaubanduses, mõlemas ligikaudu 30 protsenti.

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutas septembris kindlasti ettevõtlustulu või vara võõrandamisest saadud kasu deklareerinud füüsiliste isikute ja füüsilistest isikutest ettevõtjate kohustus tasuda 1. oktoobriks juurde määratud tulumaks. Kokku määrati tulumaksu sel aastal maksu- ja tolliameti andmetele juurde 715 miljonit krooni. Septembris oli ka füüsilisest isikust ettevõtjate tulu- ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg, mis samuti mõjutas maksulaekumist.

Kohalikele omavalitsustele eraldati füüsilise isiku tulumaksust septembris 635,6 miljonit krooni ehk 25,5 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Üheksa kuuga on omavalitsustele kokku eraldatud 5,8 miljardit krooni ehk 23,8 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kasvu üheks põhjuseks võib pidada ka eraldiste määra tõusu eelmise aasta 11,6 protsendilt käesoleva aasta 11,8 protsendini.

Käibemaksu laekumine saavutas septembris järjekordselt rekordilise taseme, ulatudes ligi 1,8 miljardi kroonini. Ühelt poolt oli septembris kõrge käibemaksulaekumise taga väga hea laekumine ühendusesiseselt käibelt, kuid veelgi olulisema mõjuga oli septembris viimaste kuude tavapärasest tasemest väiksem tagastuste maht (viimase kolme kuu keskmisega võrreldes vähenesid tagastused septembris 10,2 protsendi võrra). Üheksa kuu kokkuvõttes on käibemaksu laekunud 13,4 miljardit krooni ehk 88,8 protsenti eelarves planeeritust. Võrreldes eelmise aasta esimese üheksa kuuga on laekumine suurenenud 27,3 protsendi võrra, põhjuseks jätkuvalt suurenenud sissetulekutest ning optimistlikest tulevikuootustest tulenev suur tarbimine.

Mittemaksulisi tulusid laekus septembris 1,6 miljardit krooni, üheksa kuuga on mittemaksulisi tulusid laekunud ligikaudu 9,5 miljardit ehk 76,6 protsenti riigieelarves kavandatust. Septembris laekus Eesti Energia dividendidena tulu 500 miljonit krooni ning keskkonnaministeerium Rävala puiestee kinnistu müügist 376,2 miljonit krooni. Toetusi laekus septembri jooksul eelarvesse 458,1 miljonit krooni. Üheksa kuu toetused moodustavad 3,8 miljardit krooni ehk 53,2 protsenti kavandatust, 2005. aastal oli üheksa kuuga laekunud 51,5 protsenti kavandatud toetuste aastamahust.

Augusti lõpu seisuga oli riigieelarvesse laekunud välisvahendeid 41 protsenti planeeritust ehk 2,79 miljardit krooni. Sellest 784,9 miljonit krooni on laekunud struktuurifondidest. Välistoetuste arvelt oli septembri lõpu seisuga tehtud väljamakseid 2,4 miljardit krooni, millest struktuurifondide raames maksti taotlejatele välja 897,6 miljonit krooni. Kokku on riigieelarvesse planeeritud välisvahenditest septembri lõpuks välja makstud 36 protsenti.


Täpsem info eelarve tulude ja kulude kohta http://www.fin.ee/?id=14567Kristi Künnapas


   11 Oktoober 2006