www.vnl.ee

Juba 14% äriregistri avaldustest esitatud veebipõhiselt

2. jaanuaril 2007 toimima hakanud ettevõtte kaughaldusportaali kaudu on esimese nädala jooksul esitatud juba üle saja esmakande- ja muutmisavalduse, millest suurem osa on menetletud kiirmenetluse korras.

Justiitsministeeriumi Registrite ja Infosüsteemide direktori Marko Lehese sõnul on ettevõtte kaughaldusportaali esimese nädala tulemused väga rõõmustavad.

"Tänase seisuga oli portaali kaudu laekunud 33 esmakandeavaldust ehk ettevõtte registreerimise soovi, millest 22 on ka positiivse vastuse saanud," ütles Lehes. "Kolme avalduse esitajal olid ärinimega seotud puudused, mistõttu neid kiirmenetluse korras ei menetletud," selgitas Lehes.

Muutmiskandeavaldusi, ehk soovi muuta ettevõtte nime, aadressi, juhatuse liikmeid vms oli portaali kaudu esitatud 71, millest ligi pooled olid esitatud kiirmenetluse korras.

Lehese sõnul moodustab alanud aastal kõigist äriregistrile esitatud avaldustest kaughaldusportaali kaudu esitatud avalduste arv ligikaudu 14%. "Tundub, et ettevõtjad on teenust omaks võtmas, mis on väga positiivne," rõõmustas Lehes.

Justiitsminister Rein Langil on hea meel, et ulatuslik programm "Ettevõtja õigus" nii hoogsalt realiseerub. "Ettevõtete asutamise ja nende haldamise võimaluste poolest kaasaegse tehnoloogia abil on Eesti Euroopa Liidus esirinnas," rõhutas Lang. "Tänaseks on korrastatud ka riigilõivud, käib kriminaalseadustiku ülevaatamine ning notariteenused muutuvad kättesaadavamaks ja kvaliteetsemaks. Oleme õigel teel," kinnitas minister.

Justiitsministeeriumi vabakutsete ja õigusregistrite talituse juhataja Viljar Peebu sõnul on kiirmenetluse ideeks kontrollitoiminguid maksimaalselt automatiseerida. „Näiteks jääb osaühingu asutamisel kiirmenetluse korras ära notari juurde minek, sest isikud tuvastatakse ja toimingud teostatakse Eestis käibeloleva ID-kaardi ja digitaalallkirja vahendusel,“ toob Peep välja kiirmenetluse suurima muutuse.

Kiirmenetluses vaadatakse kandeavaldus läbi hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates avalduse saabumisest. Registrit pidavate kohtute ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse töökorralduses ja ressursijaotuses lähtutakse eesmärgina 2-tunnisest menetluskiirusest.

Kiirmenetluse võimalust on esialgu võimalik kohaldada osaühingu, FIE, täis- ja usaldusühingu esmakannetele ning ühtlasi muuta äriregistrisse kantud andmeid – see võimalus on ka aktsiaseltsidel, tulundusühistutel ja filiaalidel. Kandedokumendid tuleb kõik esitada võrgulehe http://ekanded.eer.ee  kaudu. Sealtsamast saab esitada ka elektroonilisi avaldusi nii äriregistri kui ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri tavamenetlusse. Tavamenetluses vaadatakse avaldus läbi 5 tööpäeva jooksul.

Notariaalset asutamislepingut ja põhikirja asendab kiirmenetluses tüüppõhikiri. Osakapital tasutakse avalduse esitamiseks ettenähtud võrgulehel pangalingi kaudu kohtu deposiitarvele.


Mart Siilivask


   09 Jaanuar 2007