www.vnl.ee

Kiviõlis avatakse röntgenikabinet ja hooldeosakond

Reedel,2.märtsil ,kell 12.30 avatakse Kiviõlis pidulikult uue röntgeniaparaadi saanud kabinet ja 14-kohaline hoolekandeosakond. Röntgeniaparaat osteti liisinguga ja selle maksumuseks on 650 000 krooni. Aparaadi ostmist ja kabineti remonti finantseerisid Kiviõli regiooni kohalikud omavalitsused.

Avamisele on kutsutud Ida-Viru maavanem ning maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Merike Peri. Samuti on kutsutute seas ka naaberomavalitsuste sotsiaaltöötajad ja maakonna haiglates töötavad hooldekandespetsialistid.

„Püüame olla konkurentsivõimelised ja tagada kõigile kvaliteetse meditsiinilise abi kättesaadavuse meie piirkonnas. Arvan, et nüüd on see väga hea,” ütles Kiviõli Tervisekeskuse juhtaja Olga Hainatskaja.

Tervisekeskuse juhtaja sõnul oli omal ajal Kiviõlis aktiivselt tegutsev haigla ja nüüd on võimalus selle töö uuesti korralikult käima lükata. Nüüd saab uue hoo sisse ka kirurgiakabinet, mis ilma röntgenita on mõeldamatu.

„Kuna Kiviõli Tervisekeskuse kirurgiakabinet töötab ka osaliselt nagu traumapunkt, on uus röntgeniaparaat väga vajalik. Eelmine aparaat töötas Kiviõlis 23 aastat järjest ja ammendas ennast nii füüsiliselt kui ka moraalselt,” selgitas Hainatskaja.

Tänu tehtud uuendustele Tervisekeskuses muutub piirkonnas paremaks ka arstiabi kättesaadavus. Enam pole vaja sõita luumurru või muu trauma pärast Kohtla-Järvele ega Rakveresse, abi saab kohapeal. „Proovi sa sõita murtud käe või jalaga Kohtla-Järvele ja seal veel paar tundi järjekorras oodata… ja siis veel ka tagasi,” lisas Tervisekeskusese juhataja.

Lisaks kirurgidele kasutavad röntgenit aktiivselt ka perearstid. Uus aparaat võimaldab alustada teenuse pakkumist ka ettevõtetele profülaktiliste läbivaatuste tegemiseks.

Hoolekande osakonna jaoks renoveeriti pool maja ja tehti sealsetes ruumides sanitaarremont. Tänu sellele on täna võimalik osakonda vastu võtta 14 patsineti ja tulevikus osakonda ka laiendada.

Kiviõli linnapea Voldemar Trummi sõnul oli olukord paar aastat tagasi, kui regiooni omavalitsuste juhid otsustasid Kiviõli Tervisekeskust toetada, päris nutune. „Kuna meie regiooni haigla ei saa riigi poolt toetust, otsustasidki piirkonna omavalitsused toetada röntgeniaparaadi ostmist.”

Trummi sõnul näitab eelmisel aastal avatud hooldeosakonna I etapp ja märtsi kuus avatav II etapp seda, et regiooni omavalitsuste ühine projekt on jätkusuutlik. „Tore on see, et me suudame nüüd anda oma inimestele kvaliteetset arstiabi kohapeal. Seda eriti traumade puhul. Tulevikus on vaja Kiviõlis taastada ka traumapunkt, kõik eeldused on selleks olemas.”

Kiviõli Tervisekeskuse toetamine röntgenaparaadi ostmisel ja hooldeosakonna rajamisel näitab ilmekalt kuidas suudavad Kiviõli regiooni kuus omavalitsust ühiselt tekkinud probleeme lahendad.Anti Ronk


   27 Veebruar 2007