www.vnl.ee

President Ilves Tbilisis: Gruusia rahvale kuulub meie kindel toetus

„Viie riigi juhid on Gruusiale keerulisel ajal siin, et näidata oma kindlat toetust Gruusia rahva demokraatlikule valikule ja avaldada tunnustust Gruusia otsusele mitte alistuda agressorile,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves, kes saabus eile Tbilisisse koos Poola, Leedu ja Ukraina riigipeade ja Läti peaministriga.

Gruusia president Mikheil Saakašvili sõnul ei vasta tõele Venemaa teade sõjategevuse täielikust lõpetamisest ja ta loetles mitmeid uute rünnakute juhtumeid.

„Venemaa on muutunud konflikti osapooleks ning seeläbi diskrediteerinud ennast kui rahuvalvajat ja rahvusvahelisi rahuvalve põhimõtteid. Rahuvalve missioonid Abhaasias ja Lõuna-Osseetias peavad muutuma rahvusvaheliseks,“ ütles president Ilves.

Eesti riigipea sõnul on vaja rahvusvahelise kogukonna tõsiseid pingutusi, et saata konfliktipiirkondadesse julgeoleku hoidmiseks uued rahuvalveüksused, näiteks Euroopa Liidu või OSCE kaasabil.

Mitmepäevane sõjategevus on tekitanud Gruusias humanitaarkatastroofi. Tuhanded inimesed on kodudest sõja eest põgenenud, tuhandete kodud on purustatud.

„Ilmselge on rahvusvahelise humanitaaroperatsiooni kiire alustamise vajadus, et leevendada inimkannatusi ja aidata põgenikel oma kodudesse tagasi pöörduda,“ ütles president Ilves.

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Ukraina juhid, kes kohtusid samuti Tbilisisse saabunud Prantsusmaa presidendi Nicolaz Sarkozy’ga, olid üksmeelel, et Venemaa peab lubama kiiresti rahvusvahelised abiorganisatsioonid ja -saadetised konfliktipiirkonda.

Riigipead rõhutasid ühiselt vajadust, et Euroopa Liit kui meie mandril euroopalike väärtuste tugevaim kandja kõneleks kindlal häälel, kaitsmaks enda piiridel agressiooni ohvriks langenud riike.

„Kõhklused selles küsimuses näitavad meie nõrkust seista oma põhimõtete eest ja lisavad tugevust neile, kes arvavad, et agressioon on lubatud vahend riikide vahel erimeelsuste lahendamiseks,“ sõnas president Ilves.

Rääkides Gruusia NATO-suunalisest liikumisest, kinnitas Eesti riigipea, et ta toetab alliansi peasekretäri Jaap de Hoop Schefferi eile avaldatud seisukohta, et NATO Bukaresti tippkohtumise otsused on jõus ja Gruusia NATO-integratsioon jätkub.www.president.ee


   13 August 2008