www.vnl.ee

Linnapeade pakt ja Rakvere: energiasäästlik tänavavalgustus, biokütus ühistranspordis ja biomass soojatootmises

Allakirjutamistseremooniale Euroopa Parlamendi Hemicyclekonverentsiruumi olid kogunenud üle 400 linna esindajad üle koguEuroopa. Eestist ühines paktiga lisaks Rakverele ka Tallinn. 

Vastavalt paktile peab iga linn koostama oma energiatõhususe kava,mis Jaadla sõnul on Rakveres ka praegu koostamisel. Esialgsel hinnangulpeaks kava põhimeetmetena ette nägema linna tänavalgustuse muutmistenergiasäästlikumaks ning linna läbiva maakondliku ühistranspordiüleminekut biodiisli kasutamisele suveperioodil, samuti seda, et ASRakvere Soojus läheb  gaasipõhiselt tootmiselt järk-järgult ülebiomassi (hakkepuit jt) kasutamisele. 

Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso tervitas linnapeadeinitsiatiivi ja rõhutas, et hoolimata praegusest majandusolukorrast onväga tähtis teha just praegu tegusid, mis teenivad pikemaajalisieesmärke ja aitavad tulevikus kokku hoida. 

Linnapeade paktiallkirjastamise tseremoonial esinesid sõnavõttudega ka Euroopasuurlinnade esindajad, Komisjoni energiavolinik Andris Piebalgs (pildilparemal koos Rakvere linnapeaga) ning Euroopa Investeerimispangapresident Philippe Maystadt.

Energiakavaga paikapandud eesmärkide saavutamiseks on võimalik taotledaraha Euroopa Liidu erinevatest programmidest. Rakvere on taotlemisegaalgust teinud, osaledes partnerina erinevates energiasäästule suunatudprojektides. Olulisemad neist on projekt "Säästa lülitiklõpsuga", mison suunatud koolinoortele nende energiaalaste käitumismallidemuutmiseks ning UrbEnergy projekt, mille käigus linn töötab muuhulgasvälja näidisprojektid linna kortermajadele elamute energiakadudevältimiseks.


   11 Veebruar 2009