www.vnl.ee

Mänd: kärped ei viita sotsiaalsele õiglusele

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Tarmo Männi hinnangul on valitsuskoalitsiooni kärped lõpuni läbimõtlemata ega käsitle kõiki ühiskonnagruppe võrdselt. Tema sõnul tuleb hinnata kärbete mõju ühiskonna arengule ja inimeste toimetulekule.

Rahvaliidu hinnangul ei viita plaanitavad kärped sotsiaalsele õiglusele. „Ohvriks tuuakse pensionärid, keda petetakse juba teist korda. Võrreldes kehtiva seadusega, mille kohaselt peaks pension tõusma 14 protsenti, vähendatakse seda tõusu 9 protsendi võrra,” ütles Mänd.

Rahvaliit ei pea õiglaseks, et vanemahüvitise ülempiir jäeti muutmata, kuigi kärpimisel lubati kõiki ühiskonna gruppe käsitleda võrdselt. „Vanemahüvitise ülempiiri tulnuks ka langetada, kuna see riivab inimeste õiglustunnet,” sõnas Mänd, lisades, et täna on olukord, kus enamik vanemahüvitisele eraldatud rahast läheb väga väikesele hulgale toetuse saajatest.

Männi sõnul tuleb sotsiaaldemokraatidel, kelle ideoloogia peaks tagama kõigi ühiskonnakihtide toimetulekuvõime, selgitada, kuidas nad lasid pensionäride arvelt eelarve auke lappida. „Selline tegevus näitab hoolimatut suhtumist meie ühiskonna kõige nõrgemate suhtes,” märkis ta.

Reformierakond kaitses pea kõik oma valimislubadused, kuid hülgas pensionärid. Mänd lisas, et kärbetest puutumata jäänud valimislubadused sisaldavad valimiskampaania hõngu. „Jääb arusaamatuks, miks loobuti politseinike, tuletõrjujate ja õpetajate palgataseme säilitamisest, mis oli varasemalt välja kuulutatud.”

Kohalikele omavalitsustele on eraldatud perioodil 2007- 2013 ligi 20 mld eurotoetusi, mille kasutamine võib sattuda ohtu, kuna omafinantseeringuks vahendeid ei jätku, samas seatakse uusi piirangid laenamiseks. „On teadmata, kas riik kavatseb kohalikele omavalitsustele appi minna, kui omafinantseeringuks raha ei piisa,” lisas Mänd.


Manuela Pihlap


   05 Veebruar 2009