www.vnl.ee

RM: Stabiliseerimisreservi turuväärtus on 7,2 miljardit krooni

Stabiliseerimisreservi turuväärtus suurenes möödunud aastal kokku 788 miljonit krooni ehk ligikaudu 12,3 protsenti. Aasta neljanda kvartaliga suurenes turuväärtus 319 miljoni krooni võrra ehk 4,6 protsenti. Riigieelarve seaduse alusel laekus reservi neljandas kvartalis 30,1 miljonit krooni.

Stabiliseerimisreservi aasta tulusus oli 8,3 protsenti ning neljandas kvartalis 17,9 protsenti. Aastaga teeniti tulu reservi paigutustest kokku 638 miljonit krooni, millest realiseeritud kasum oli 299 miljonit krooni ja ümberhindluse kasum 339 miljonit krooni.

Finantsvahendite paigutamisel lähtutakse stabiliseerimisreservis konservatiivsest investeerimisstrateegiast, mille eesmärgiks on tagada eelkõige finantsvahendite väärtuse säilivus ning garanteerida kõrge likviidsus. Eesmärkidest kolmandal kohal on tulu teenimine.

Reservi vahendid on vastavalt Vabariigi määrusega kehtestatud piirangutele investeeritud madala krediidiriskiga valitsuste ja ettevõtete võlakirjadesse.

Stabiliseerimisreservi vahendid on investeeritud põhiliselt madala krediidiriskiga Euroopa Liidu valitsuste võlakirjadesse, mis moodustavad 70,9% paigutuste struktuurist. Krediidiasutuste võlakirjadesse ja hoiustesse on paigutatud 23,4% reservi vahenditest. Reservi investeeringutest moodustavad võlakirjad 87% ja hoiused 13%.

Võlakirjaturu jaoks tähendas 2008. aasta neljas kvartal jätkuvaid kõrgeid ja tõusvaid hindasid, kuna ebakindlus finantsturgudel jätkus. Likviidsuskriis tähendas finantsturgudele seda, et turuosalised otsisid turvalisi investeeringuid. Arvestades tekkinud likviidsuskriisi ja muutunud rahapoliitikat olid Eesti investeeringute riskid hästi maandatud.

Stabiliseerimisreserv loodi 1997. aastal mahus 701,6 miljonit krooni. Reserv on üldmajanduslike riskide vähendamiseks mõeldud eelarvepoliitiline abinõu, samuti kasutatakse stabiliseerimisreservi vahendeid pikaajalist ühiskondlikku tulu toovate investeeringute ja strukturaalsete ümberkorralduste rahastamise stabiilsuse tagamiseks, sõjalise valmisoleku või mobilisatsiooni läbiviimiseks.


Kristi Jõesaar


   29 Jaanuar 2009