www.vnl.ee

Muutunud majandusolukord - kas ka toetuste jagamine?

Täna avas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium(MKM) uue blogi Toetustasku aadressil www.toetustasku.blogspot.com, mis tutvustab struktuuritoetuste kasutamist. Blogist leiab selgitavat infot struktuurivahendite kasutamise põhimõtete ja seniste tulemuste kohta.

"Isiklik kontakt kõikide partneritega on oluline, leidsime, et internetikeskkond on hea võimalus vahetut kontakti leida võimalikult paljude huvitatutega," ütles MKM-i majandusarengu asekantsler Ahti Kuningas.

Toetustaskust leiab infot nii uute kui ka juba edukalt ellu viidud projektide kohta, uuenduste kohta toetusprogrammide ja taustainfot kogu struktuurifondide teema kohta. Toetustaskust on võimalik küsida head nõu ning avaldada oma arvamust, samuti on see koht teemast huvitatutele tagasiside saamiseks.

Blogi kirjutajateks on MKM-i välisvahendite eksperdid Külli Kraner, Tuuli Kull, Aivo Lepp, Helena Hinto, Anneli Laansoo. Toetustaskusse on lisandumas lihtsaid ja visuaalseid lisasid, et saada kiiresti ülevaade näiteks reaalsest MKM-i euroraha väljamaksete hetkeseisust.

Praegu käimasoleval struktuuritoetuste perioodil 2007-2013 saab Eesti kasutada toetusraha 53,3 miljardi krooni ulatuses, mis teeb aastas ligikaudu kaks korda enam kui varasematel aastatel. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valdkondi rahastatakse sellest 19,4 miljardi krooni eest.

(vt ka Külli Kraneri postituse majandusolukorrast ja toetustest: http://toetustasku.blogspot.com/2008/12/ muutunud-majandusolukord-kas-muutub-ka.html )


Kunnar Kukk


   27 Jaanuar 2009