www.vnl.ee

Valitsuskabinet andis heakskiidu regionaalministri esitatud kava kultuuri- ja turismiobjektide toetamiseks ligi miljardi krooniga

Täna sai valitsuskabineti põhimõttelise heakskiidu Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise investeeringute kava kogumahus 972,5 miljonit krooni.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul annab toetusraha võimaluse suurendada Eesti kui reisisihi atraktiivsust nii sise- kui välisturistidele ning pikendada teistest riikidest saabunud külastajate Eestis viibimise aega. "Eesmärgiks on tutvustada Eestit huvitava turismi sihtmaana ning näidata meie kultuuri- ja ajaloopärandit. Et tagada projektide regionaalne haare, tegin ettepaneku kultuuriobjektidele eraldatud summa suurendamiseks piirkondade arendamise meetme vahenditest. Seega saavad kultuuriobjektid esialgu kavandatud 790 miljoni asemel 972,5 miljonit krooni," ütles regionaalminister.

Kiisleri sõnul on kõigi seitsme projekti puhul tegu hästi läbimõeldud ja suure potentsiaaliga ettevõtmistega. Eriti tõstis ta esile Eesti Rahva Muuseumi uue maja ehitust ning Tallinna Teletorni rekonstrueerimist.

"Praegu väga kitsastes oludes töötav Eesti Rahva Muuseum on oma uut maja kaua oodanud ja mul on hea meel, et poole miljardi krooni ulatuses saame selle ehitamist toetada Euroopa Liidu struktuurifondidest. Loodan, et riik leiab ka omalt poolt vajalikud vahendid, et see projekt kiiresti edasi liiguks. Tallinnas toimunud 1980. olümpiamängude purjeregati ajaks valminud teletorn on olnud kahekümne aasta jooksul atraktiivne turismisihtkoht. Üle aasta on see aga paraku olnud külastajatele suletud. Selle toetusega saab Eesti kõrgeimast ehitisest taas arvestatav turismimagnet nii väliskülalistele, kui ka meile endile," sõnas Kiisler.

Valitsuskabineti heakskiidu saanud investeeringute kavas on seitse projekti kogusummas 972,5 miljonit krooni. Toetatavad projektid on Eesti Meremuuseumi Lennusadama arendamine (144,5 mln), Eesti Rahva Muuseumi uue maja ehitus (500 miljonit krooni), Tallinna Teletorni vaateplatvormi rekonstrueerimine ning konverentsi- ja näituste keskuse ehitamine (86,6 mln), Kohtla kaevanduspark-muuseumi ja puhkeala väljaarendamine (50,9 mln), Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine (51 mln), Tehvandi Spordikeskuse staadioni rekonstrueerimine (59,5 mln) ning Teaduskeskuse Ahhaa uue hoone ehitamine (80 mln).


Anne-Maarja Olei


   12 Veebruar 2009