www.vnl.ee

Saks: suurimas vaesusohus on üksikvanemad ja paljulapselised pered

Eile tutvustati Euroopa Parlamendis Eurochildi raportit, mis analüüsib laste vaesuse vähendamiseks kavandatud rahvuslikke tegevuskavasid. Europarlamendi liikme ja Lastekaitse Liidu presindendi Katrin Saksa sõnul võivad Eestit puudutavad numbrid tunduda esmapilgul rahuldavad, kuid majanduslanguse tingimustes ning tööpuuduse kasvades võib pilt drastiliselt muutuda.

Analüüsist selgub, et laste vaesusrisk Euroopa Liidus on 19%, mis on eelnevaga veidi vähenenud, kuid siiski 3% suurem kui täiskasvanutel. Lisaks kõiguvad riikide vahelised erinevused 12 protsendist (Taani, Soome, Rootsi) kuni 22-24 protsendini (Kreeka, Itaalia, Leedu, Poola, Rumeenia, Hispaania ja UK).

Katrin Saks ütles, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kus on üks suuremaid vaesusriski vähenemisi viimastel aastatel. "Aga see tulenes pigem kõrgest tööhõivest, kui spetsiaalsetest meetmetest ning majanduslanguse keerises on suur oht, et pilt muutub drastiliselt. Iga protsendipunkti taga on ju konkreetsed lapsed ja mitte ainult nende tänane heaolu, vaid ka tulevikuvõimalused. Laste vaesus tähendab väiksemaid võimalusi tulevikus ning nende tagasihoidlikumat panust ühiskonda," kommenteeris Saks raportit.

Saksa hinnangul peavad riigid pöörama eelkõige tähelepanu üksikvanematele ja paljulapselistele peredele. "Kolmandik üksikvanematest ja neljandik lasterikastest peredest kuulub riskigruppi. Numbrite järgi on konkreetselt Eestis vaesus just üksikema nägu. Eesti ja veel mõne liikmesriigi eripära on ühtlasi see, et ka palgasaaja võib olla riskigrupis, sest töötasud on madalad," lisas Saks.

Eesti riiklikus arengukavas on eesmärk vähendada 0-15aastaste absoluutset vaesust 9,4%- 6,2%. "Eesti on raportis positiivselt esile tõstetud sellega, et on püstitatud konkreetsed eesmärgid. Kuid kuna meil siiani pidi vaesust vähendama vaid majanduskasv, siis nüüd on see eesmärk ebareaalne. Peaksime hakkama tähelepanu pöörama konkreetsetele sihtgruppidele suunatud meetmetele, mõeldes esmajoones üksikvanematele. Kui üksikvanem töö kaotab, on see tõeline katastroof," lisas Saks.

Kuigi Euroopa Parlament on püstitanud eesmärgi vähendada 50% laste vaesust aastaks 2012, teeb kasvav tööpuudus selle eesmärgi ebarealistlikuks. "Situatsioonis, kus ennustatakse, et Euroopa Liidus on 2010. aastaks 25 miljonit töötut, on võetud eesmärki vaesuse vähendamiseks raske täita. Seetõttu peavad riigid juba praegu mõtlema, kuidas toetada kõige haavatavamat ühiskonnagruppi ehk lapsi," rõhutas Lastekaitse Liidu president.

Eurochild, mille liige on ka Eesti Lastekaitse Liit, on võrgustik, mis ühendab laste õigustega tegelevaid organisatsioone ja individuaalliikmeid üle Euroopa ning tugineb 1989. aastal ÜRO poolt vastu võetud Laste Õiguste konvensioonile, mille kahekümnendat aastapäeva sel aastal tähistatakse. Euroopa Liidus on 90 miljonit last vaesusriskis.


   13 Veebruar 2009