www.vnl.ee

Valitsus kiitis heaks riigivara seaduse eelnõu

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigivara seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on luua hästitöötav raamistik riigivara ja riigi osaluste valitsemiseks. Uus seadus muudab riigivara valitsemise majanduslikult efektiivsemaks ja kodanikule läbipaistvamaks.

Uue seadusega on selgelt määratletud riigivara kasutamise eesmärgid ja strateegia ning kõrvaldatud senise seaduse puudused. Suurem roll on kinnisvaratehingute kontrollil ja järelevalvel, teatud kinnisvaratehinguid saab otsustada vaid Vabariigi Valitsus.

Riik on võtnud suunaks riigi kinnisvara info koondamise tsentraalselt ühte andmebaasi. Plaanis on luua riigi kinnisvara register, mis annab täieliku ülevaate riigile kuuluvast kinnisvarast ja sellega teostatud tehingutest. Samuti hakatakse enam rakendama e-lahendusi kinnisvaratehingute korraldamisel.

Senine riigivaraseadus on kehtinud juba kümme aastat. Uue seaduse jõustumine on kavandatud 1. juuliks 2009. aastal.


Annika Vilu


   26 Veebruar 2009