www.vnl.ee

Euroopa Liidu siseministrid arutasid Brüsselis ühtse varjupaiga tugiameti loomist

Neljapäeval, 26. veebruaril, Brüsselis toimunud Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite kohtumisel arutati peateemana Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti loomist.

"Loodav amet aitab parandada praktilist koostööd varjupaiga valdkonnas," ütles siseminister Jüri Pihl. Ameti ülesandeks on tagada parem infovahetus Euroopa Liidu liikmesriikide ametkondade vahel ning ühtlustada liikmesmaade praktikat varjupaigaküsimuste käsitlemisel. Varjupaigataotluste menetlemine ning otsuste langetamine rahvusvahelise kaitse saamise kohta jääb siseministri sõnul endiselt liikmesriikide pädevusse. "Loodav amet aitab ühtlustada liikmesriikide praktikat eelkõige koolituskavade ning juhendmaterjalide koostamise kaudu," ütles Pihl.

Nõukogu istungi raames toimus samuti esimene põhjalikum arutelu Europoli uue peadirektori määramise küsimuses. Samuti andis Euroopa Komisjon ülevaate Schengeni teise põlvkonna infosüsteemi (SIS II) ja Euroopa viisainfosüsteemi rakendamise hetkeseisust.

Teiste teemadena arutasid Euroopa Liidu siseministrid illegaalse rändega seonduvaid arenguid Vahemere piirkonnas, Iraagi pagulaskriisiga seotuid küsimusi ning tervitasid Guantanamo kinnipidamisasutuse sulgemist.


Kristina Kareva


   26 Veebruar 2009