www.vnl.ee

Uue Ahtme koostootmisjaama konsultatsiooni ja projektijuhtimise teenuse riigihankel esitasid pakkumuse neli firmat

AS-is Kohtla-Järve Soojus avati täna Ahtme uue koostootmisjaama projekteerimise ja ehitamisega seotud EPCM konsultatsiooni ja projektijuhtimise teenuse riigihanke pakkumused.

„Erinevalt tipukatlamaja puhul valitud „võtmed kätte“ variandist kasutame koostootmisjaama puhul projektijuhtimise meetodit,“ ütles AS Kohtla-Järve Soojus projektijuht Leo Karafin. „See teeb tellija töö küll keerulisemaks, kuid võimaldab samas jaama kogumaksumust alandada,“ lisas Karafin. Pakkumused esitasid rahvusvaheliselt tuntud spetsialiseerunud konsultatsioonifirmad, kes on juhtinud sarnaseid projekte nii Eestis kui ka naabermaades.

Leo Karafini sõnul vaadatakse pakkumused lähiajal üle ja alustatakse kõigi pakkujatega läbirääkimisi.

Lepinguni parima pakkumuse esitajaga loodetakse jõuda 2009. aasta aprillis. Hankeleping näeb ette koostootmisjaama projekteerimise ja ehitamisega seotud EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management ) konsultatsiooni ja projektijuhtimise teenuse osutamist. Uus koostootmisjaam peab olema valmis 2011. aasta detsembris.

Ahtme soojuselektrijaama territooriumile on planeeritud rajada uus turbal ja biokütustel töötav koostootmisjaam võimsusega ligikaudu 24 MW elektrit ja 50 MW soojust kaugkütte tarbeks.

AS Kohtla-Järve Soojus käitleb soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama Ahtmes ning Ahtme-Jõhvi soojusvõrke. AS Kohtla-Järve Soojus varustab kaugküttega Jõhvi linna, Kohtla-Järve Ahtme linnaosa ja Jõhvi valla elanikke, ettevõtteid ja organisatsioone.

Toomas Kään


   27 Veebruar 2009