www.vnl.ee

Politseiinfo 5.03.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: röövimistest 1, avaliku korra rasketest rikkumistest 2, varavastastest kuritegudest kokku 41, sh vargustest 23 (eluruumidest 7, sõidukitest 6), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 2. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 2, narkootikumide vahendamisi 7, narkootikumide omamisi või tarbimisi 1. Väärtegusid registreeriti 567.


   05 Märts 2009