www.vnl.ee

Maavanem moodustas kultuuripärandi kaitse komisjoni

Möödunud nädalal toimus maavanem Urmas Tamme juures muinsuskaitsealane nõupidamine, kus otsustati moodustada Lääne-Virumaa kultuuripärandi kaitse komisjon.

Komisjon moodustati eesmärgiga arvestada otsuste tegemisel senisest enam kohalike oludega ning laiendada otsustajate ringi, kes seavad muinsuskaitseobjekte rahastamiseks pingeritta, aga olla ka suuremaks hääletoruks muinsuskaitse teemadel.

Taolised komisjonid toimivad juba Harju- ja Viljandimaal.

Kohtumisest võttis osa ka Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Tarvi Sits, kes tutvustas muinsuskaitseseadusesse kavandatavaid muudatusi. Kuigi 2002.aastal võeti vastu seaduse muudatus, on see juba ajale jalgu jäänud ning ettevalmistamisel on uus muinsuskaitseseadus. Selles tuleb uuendusena kohaliku kaitse mõiste. "Kohalik kaitse annab võimaluse kohalikele omavalitsuste kaitse alla võtta piirkondliku tähtsusega objekte," rääkis Tarvi Sits.

Riiklik kaitse annab küll võimaluse riiklikuks toetuseks ning väärtustab objekti, kui toob samas kaasa ka palju kitsendusi. Kohalikul omavalitsusel on suurem võimalus kohaliku kaitse objektide puhul paindlikumaks asjaajamiseks kui Muinsuskaitseametil riiklike kultuuriobjektide puhul.

Omavalitsusi teeb neile antud võimaluse kõrval aga murelikuks, kust leida järjekordset vajalikku kompetentset spetsialisti. Lääne-Viru omavalitsusliidu juht Toomas Väinaste leidis, et riik peaks sel juhul omavalitsusi ka rahaliselt toetama.

Maavanem Urmas Tamme sõnul ei saa praegust olukorda normaalseks pidada, kui kõiki maakondi, olenemata muinsuskaitseobjektide arvust, rahastatakse ühtemoodi. "Lääne-Viru maakond on muinsuskaitseobjektide poolest Eestis esimeste hulgas, aga raha saame samapalju kui väike Hiiumaa."

Teine oluline teema maakonna jaoks on maavarade kaevandamine, kus kaitse all olevad objektid asuvad maavarade peal. Ehkki tänaseks on ses vallas siiski midagi muutunud ja maa sihtotstarvet lubatakse muuta. Siiski pole probleem veel lahendatud, kui mõelda, et osa kultuuriväärtusi, nt taluarhitektuuri alles hakatakse arvele võtma.

Maavanem näeb kultuuripärandi kaitse komisjonil ka kitsaskohtade väljaütleja rolli.

Kultuuripärandi kaitse komisjoni koosseis on 10-liikmeline: esimees - maavanem Urmas Tamm, liikmed: Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toomas Väinaste, Rakvere Linnavalitsuse arhitekt Raul Järg, Muinsuskaitseameti Lõuna-Eesti järelevalveosakonna juhataja Tarvi Sits, Lääne-Virumaa vaneminspektorid Anne Kaldam ja Mirjam Abel, Viru praostkonna esindaja EELK Rakvere Kolmainu koguduse preester Tauno Toompuu, SA Virumaa muuseumid museaalsete varade osakonna juhataja Pilvi Põldma, VIA Hansa-Estonia tegevdirektor Külli Karing ja MTÜ Rakvere Vanalinna Seltsi juhatuse liige Kersti Loite.

Järgmine komisjoni koosolek toimub juunis, kus maakonna muinsuskaitseametnikud teevad ülevaate Lääne-Viru arhitektuurimälestiste olukorrast.


Hilje Pakkanen


   01 Aprill 2009