www.vnl.ee

EL rahandusministrid ja keskpankade presidendid arutavad finantssektori uutmist

3.-4. aprillil kohtuvad Prahas mitteametlikul Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogul (Ecofin) EL rahandusministrid, keskpankade presidendid, Euroopa Komisjoni rahandusvolinik, Euroopa Keskpanga president ning järelevalvekomiteede juhid.

Eestit esindavad kohtumisel Eesti Panga president Andres Lipstok ja rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak.

Nõukogu toimub vahetult pärast Londoni G20 liidrite kohtumist ning on seega väga globaalse ulatusega: teemad ulatuvad uuest üleilmsest finantsarhitektuurist ELi liikmesriikide eelarvepoliitika vaatluseni ning stabiilsuse- ja kasvu pakti raames tehtava järelvalveni.

„Praegusest globaalsest kriisist viib välja avatud turumajanduse toetamine ja selleks vajalik rahvusvaheline koostöö, mille eesmärgiks on igasuguse protektsionismi kindel ja resoluutne vältimine. Euroopa Liidu ja sealhulgas ka Eesti kogemus kinnitab, et turgude ja finantssüsteemi lõimunine on kriisiolukorras stabiilsust ja uut kasvu toetav peamine tegur. Tänaste muutuste eesmärk peab olema niivõrd sügava ja laiaulatusliku kriisi vältimine tulevikus. Oluline on seejuures Rahvusvahelise Valuutafondi tulemuslik töö majanduste seires ja praeguse finantskriisi lahendamisel ning selle mõjude leevendamisel," ütles Andres Lipstok.

Euroopa Liidu siseselt hinnatakse finantssektori olukorda ja pankade päästeoperatsioonide mõjusid ning otsitakse ühiseid lahendusi EL finantssektori järelevalve paremaks korraldamiseks. Oma laiapõhjalisi soovitusi selles vallas on palutud tutvustama Jaques de Larosiére. Nimetatu on Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga endine president, kes juhtis finantssektori korralduse uuendusi vaagivat töögruppi, mille töö alusel Euroopa Komisjoni veel algava suve hakul tuleb välja rea ettepanekutega, mis muudavad Euroopa finantsarhitektuuri.

Rahandusministrid käsitlevad Prahas ka seda, et Suurbritannia, Prantsusmaa, Iirimaa, Kreeka ning Hispaania eelarve puudujääk ületab stabiilsuse ja kasvu paktis kokkulepitut ning seega antakse soovitusi rahanduspoliitikat järgmiste aastate jooksul tunduvalt karmistada.

„Eesti on kriisi läbinud väga vastutustundlikku rahanduspoliitikat järgides, seega on kriisi väga tõsised mõjud olnud riigi rahandusele väiksemad kui paljudes teistes maades, isegi kui selle mõju reaalsele majandusele on Eesti suguse väikese avatud majanduse puhul erakordselt ränk,” tõdeb kantsler Tea Varrak. „Samuti on meil põhjust olla rahul sellega, et meie tihe koostöö Rootsi ja teiste regiooni riikidega, ka järelevalve vallas, on taganud meil töötavate pankade stabiilsuse ning tegutsemisvõime, ning me toetame senisest tugevamat üle-euroopalist lähenemist finantsjärelvalve arendamisele.”


Katrin Reimann


   02 Aprill 2009