www.vnl.ee

Siseturvalisuse nõukoda toetas politsei- ja piirivalve seaduse vastuvõtmist

Kolmapäeva, 1. aprilli õhtul selle aasta esimesele korralisele istungile kogunenud siseturvalisuse nõukoda avaldas toetust siseministrile ning sisejulgeoleku ühendasutuse loojatele uue ameti käivitamise osas.

„Nõukoja seisukoht oli üksmeelne. Oleme selle poolt, et Riigikogu võtaks politsei- ja piirivalve seaduse vastu võimalikult kiiresti,“ ütles nõukoja esimees vandeadvokaat Aare Tark. „Praeguses majanduskeskkonnas on väga oluline siseturvalisust tagavate asutuste juhtimiskvaliteedi parandamine, et piiratud vahendid saaksid võimalikult efektiivselt kasutatud sisejulgeoleku valdkonna põhiülesannete täitmiseks,“ sõnas Tark.

Siseturvalisuse nõukojale tegi ülevaate Politsei- ja Piirivalveameti loomise hetkeseisust sisejulgeoleku ühendasutuse loomise projektijuht Marek Helm, kes rõhutas, et sisejulgeoleku asutuste ühendamise peamiseks eesmärgiks on ressursside senisest mõjusam kasutamine turvalisuse suurendamiseks. „2010. aastaks on kavas kogu ühendasutuse tugitegevus tsentraliseerida, et suunata rohkem vahendeid just põhiülesannete täitmiseks,“ rääkis Helm. „Praegu on selleks käimas väga mahukas töö kaasaegse tarkvara arenduseks ja tööprotsesside ümberkujundamiseks. Lisaks tehnilisele ettevalmistusele peab käesoleva aasta lõpuks olema loodava ameti tegevus reguleeritud ka rakendusaktide tasandil. Meie oleme oma tööga graafikus, kuid Riigikogu mandaadi saamine politsei- ja piirivalveseaduse vastuvõtmise näol on meile valitsuse poolt etteantud ajakavas püsimiseks ja ligi 500 rakendusakti ettevalmistamiseks väga oluline,“ lisas Helm.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Erkki Koort andis nõukoja liikmetele ülevaate riigi siseturvalisuse olukorrast käesoleva aasta esimesel kolmel kuul. Nõukoda avaldas tunnustust politseinikele, päästjatele, piirivalvuritele, kodakondsus- ja migratsiooniametnikele tehtud töö eest ning rõhutas sealjuures eelkõige ennetustöö tähtsust ja vajalikkust.

Siseturvalisuse nõukoja tegevuse peamine eesmärk on siseministri nõustamine ühiskonna ootuste paremaks arvestamiseks siseturvalisuse suurendamisel. Siseturvalisuse nõukotta kuuluvad Mall Hellam, Priit Hõbemägi, Juhan Kivirähk, Toomas Luman, Keit Pentus, Indrek Pertelson, Raul Rebane, Indrek Saar, Ain Seppik, Einar Soone, Ivar Tallo, Aare Tark, Stanislav Tšerepanov ja Peeter Tulviste.Kristina Kareva


   02 Aprill 2009