www.vnl.ee

Eesti Posti kliendikeskuse lühinumber on 1661

Postiettevõtte klientidel on informatsiooni saamine kevadest lihtsam. Eesti Posti klienditeeninduskeskuse lühinumber on 1661, mis on meeldejääv ja samas ka sarnane senisele pikale infotelefoni numbrile 6 616 616.

Eelmisel aastal helistati infotelefonile üle 132 000 korra, keskmine kõnede arv kuus oli 11 000. Aastatega on kõnede arv klienditeeninduskeskusesse pidevalt suurenenud: 2005. aastal oli 65 567 kõnet, 2006. aastal tehti 108 807 kõnet ning 2007. aastal ületas kõnede arv 120 000 piiri.

Telefoni teel pöördudutakse eelkõige info saamiseks. Olulise osa moodustavad järelotsimised ning perioodika päringud, uuritakse hindade ja tellimisvõimaluste kohta. Samas avaldatakse nii kiituseid kui esitatakse ka kaebusi.

Senine infonumber 6 616 616 jääb kasutusele välismaalt helistades.


Inge Suder


   05 Aprill 2009