www.vnl.ee

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud ühtlustuvad

Justiitsministeerium saatis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks määruse eelnõu, millega kehtestatakse kohtupsühhiaatriaekspertiiside fikseeritud hinnaks 4000 krooni.

Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Hendrik Kaingi sõnul võib praegu erinevate ekspertide tunnitasu erineda isegi kuni kolm korda. „Kuna fikseeritud on vaid hinnavahemik, mitte konkreetne tunnitasu määr, siis on hinnakiri täna üsna kirju.“

Kaingi sõnul on hindade ühtlustamise eesmärgiks luua kõikidele psühhiaatritele võrdsemad tingimused. „Samas on ka tulevikus on võimalik mahukamate ekspertiiside puhul fikseeritud tasu suurendada, kuid lõplik hind sõltub sellisel juhul töö mahust või keerukusest.“

Kuigi üksiku ekspertiisi eest tasutakse ekspertidele 4000 krooni on kogu valdkonna keskmine ekspertiisitasu käesoleval aastal hinnanguliselt siiski ca 5597 krooni.

Kaingi sõnul tuleneb hinnavahe sellest, et valdkonna keskmine tasu sisaldab lisaks üksikekspertiisidele ka komisjonilist ning statsionaarset ekspertiisi. „Komisjoniline ekspertiis on kallim, kuna tasuda tuleb tavaliselt 2-3 arstile. Statsionaarsete ekspertiiside puhul paigutatakse isik ekspertiisi tegemiseks aga raviasutusse, mistõttu lisandub hinnale ka voodipäeva tasu.“

Möödunud aastal oli valdkonna keskmine ekspertiisitasu 6117 krooni. „Majanduslanguse tõttu peab ka kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkond ca 8-protsendise kärpe üle elama,“ selgitas Kaing. „Psühhiaatrid, kes on varasemalt keskmisest suuremat hinda küsinud, peavad kahjuks leppima väiksema summaga. Samas nende jaoks, kelle hinnad on olnud tagasihoidlikumad, tasu hoopis tõuseb.“

Nõuniku kinnitusel on haiglad valmis solidaarse 4000 kroonise fikseeritud hinnaga ekspertiise tegema. „Hoolimata sellest ei saa me lõplikult välistada olukorda, et hinnataseme muutmine võib põhjustada ekspertiiside järjekorra. Jääme siiski lootma kõikide ekspertide mõistlikule suhtumisele, kuna kahjuks ei saa riik sel aastal endale suuremaid tasusid lubada.“

Kohtupsühhiaatriaekspertiise teevad riiklikult tunnustatud eksperdid ja teised, peamiselt haiglates töötavad psühhiaatrid. 2009.aasta algusest alates koordineerib kohtute määratavate kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

2008. aastal kohtute poolt tasutud psühhiaatriaekspertiiside hindadega saab tutvuda siin http://www.just.ee/41192Valdek Laur


   24 Aprill 2009