www.vnl.ee

Revisjonikomisjon: Tallinna visioonikonverentsi eelarvest rahastati Keskpartei lõbusõitu

Tallinna revisjonikomisjoni poolt teostatud visoonikonverentsi korraldamisega seotud kulude kontroll aastatel 2005-2007 tuvastas, et konverentsi korraldamiseks kulus kahel aastal kokku 2 miljonit krooni.

"Kontrollimise käigus selgus, et näiteks 2006. aasta visioonikonvrentsi korraldamise raames kulutati 500 000 krooni ürituse reklaamile meedias, kuigi konvrentsile oli sissepääs vaid kutsetega," ütles akti koostanud revisjonikomisjoni liige Remo Holsmer. "Kontrollijatele jäi arusaamatuks, miks pidid linnapea ja volikogu esimees teleekraanil konverentsi toimumist reklaamima."

Revisjoniakti kohaselt toimus 17. augustil 2007. aastal visioonikonvrentsi egiidi all vaid volikogu keskerakondlastele väljasõit Tallinki laeval Galaxy, mis läks maksma 100 000 krooni. Ka peale korduvaid küsimusi ei väljastatud volikogu kantseleist seminaril osalenute nimekirja. Lisaks sellele ei avaldatud kontrollijatele volikogu esimehe 2007. aasta augusti kuu krediitikaardi väljavõtet.

Muuhulgas tuvastasid kontrollijad, et visiooninõukoja tegevusega seotud kulud tõusid hüppeliselt 2006. aasta 18 000 kroonilt 2007. aastal 64 000 kroonini. 2007. aastal kulus näiteks nõukoja liikmetele kingitusteks 15 000 krooni, lennupiletitele sõiduks Küprosele 27 000 krooni ja vastuvõtukuludeks restoranis Kolm Õde 10 000 krooni.

"Visioonikonverentsiga seotud kulud on olnud ebamõistlikult suured ning eelarve sisse on sattunud selgelt üritsega mitte seotud kulutused nagu keskpartei lõbusõit Soome lahel ja konverentsi reklaam teles," ütles Holsmer kokkuvõtlikult.

Sel esmaspäeval olid visioonikonverentsi korraldamisega seotud kulude kontrolliaktid arutlusel volikogu revisjonikomisjonis. Revisjonikomisjoni aktid on lisatud pressiteatele.


   28 Aprill 2009