www.vnl.ee

Libafirma tehtud puurkaev võib põhjustada ebameeldivusi

Keskkonnaministeerium tuletab puurkaevu rajada soovivatele inimestele meelde, et selleks tööks tuleb tellida tegevusloaga firma, kes tagab projektile vastava tulemuse ja vastutab ka joogivee kvaliteedi eest.

“Ministeeriumi poole on pöördunud mitu inimest kurtmisega, et neile hiljuti rajatud puurkaev ei anna piisavalt vett, selle kvaliteet on kehv või on kaev varsti pärast valmimist hoopis sisse varisenud,” ütles Keskkonnaministeeriumi veeosakonna spetsialist Heddy Riismaa.

Tavaliselt on sel juhul tegu ebaseaduslikult rajatud või projektile mittevastava puurkaevuga. “Sellised kaevud võivad tõesti omanikele probleeme tekitada, sest nende vee tootlikkus ja kvaliteet ei pruugi vastata ootustele või võib pump hoopis põhja kukkuda ja lisaks kõigele muule kujutab selline kaev ohtu ka põhjaveele,” loetles Riismaa. “Tellija pole kaevu saanud, kuid on kaotanud hulga raha.”

Ettevõtetel, kes tegelevad puurkaevude projekteerimise või rajamisega, peab olema tegevusluba. See eeldab, et nende tööde tegijad on pädevad, täidavad põhjavee kaitse nõudeid ja nende seadmed ning tehnoloogia vastavad keskkonnanõuetele.

Puuraukude ja puurkaevude projekteerimiseks, puurimiseks ja likvideerimiseks annab ettevõtetele tegevusloa keskkonnaministri moodustatud hüdrogeoloogiliste tööde litsentsikomisjon. Litsentseeritud ettevõtete nimekiri on Keskkonnaministeeriumi kodulehel http://www.envir.ee/1288 .

Seni on litsentsi andmisest keeldutud puuraukude ja -kaevude puurimise ning likvideerimisega tegelevatele Rissne Eesti OÜ-le ja Sulavesi OÜ-le ning puuraukude ja -kaevude projekteerimisega tegelevale FIE-le Svetlana Jaštšukile. Neist Sulavesi OÜ peibutab tellijaid seaduslikult tegutsevatest konkurentidest tunduvalt soodsamate hinnapakkumistega.


   25 September 2009