www.vnl.ee

Narva-Jõesuu lastekodu ootab ehitajaid

Sotsiaalminister Hanno Pevkur allkirjastas käskkirja, millega otsitakse riigihanke käigus Narva-Jõesuu asenduskodu peremajade ehitajat.

Narva-Jõesuusse kerkivad tulevikus lastele kuus uut peremaja, mis on 8-10-kohalised. Tänased hooned ei vasta kaasaegsetele nõuetele.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur peab oluliseks, et uued peremajad lähtuvad just laste vajadustest. „On selge, et asenduskodu ei asenda lapsele perekonda. Kui aga laps elab asenduskodus, on tähtis, et sealsed tingimused oleksid võimalikult kodused. Nii saab laps kasvada turvalises keskkonnas ja omandada eluks vajalikke oskusi, mis iseseisvas elus kasuks tulevad,” ütles minister.

Peremajade ehitamist finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).

Valitsus kinnitas 05. märtsil riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimise investeeringute kava, millega reorganiseeritakse lastekodusid ja erihooldekodusid. Toetus riiklike asenduskodude reorganiseerimiseks on 143,9 miljonit krooni. Riigi omaosalus rahastamisel on 15%.


Eli Lilles


   26 September 2009